Sau khi biểu dương những kết quả năm 2019 tốt hơn 2018, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng điểm lại hàng loạt thách thức, khó khăn.

Cụ thể, tăng trưởng chưa tương xứng với tiềm năng, sức ép lạm phát còn lớn, tính tự chủ của nền kinh tế chưa đáp ứng được yêu cầu của thời kỳ mới…

“Việc thực thi công vụ còn là khâu yếu, kỷ luật, kỷ cương chưa nghiêm, thậm chí còn né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Cái gì có lợi thì kéo về cho cơ quan đơn vị mình, cái gì khó khăn, phức tạp thì tìm cách đùn đẩy, né tránh cho người khác”, Tổng bí thư nhắc nhở.

Loại bỏ tư tưởng bàn lùi, che chắn, phòng thủ trong cán bộ
Ảnh: TTXVN

Bên cạnh cần tiếp tục kế thừa 3 bài học kinh nghiệm đã đề cập ở hội nghị năm 2018, Tổng bí thư bổ sung thêm bài học đẩy mạnh khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội; huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển, không nặng, không nhẹ bên nào.

“Nhấn mạnh kinh tế tư nhân không có nghĩa là buông bỏ kinh tế nhà nước. Kinh tế tư nhân cũng có ưu việt, kinh tế nhà nước có thế mạnh. Chỉ phê phán kinh tế nhà nước làm ăn vô hiệu quả là không đúng”, Tổng bí thư nói.

Chống tham nhũng mà không tính đến ‘nhân tình thế thái’ là sai

Về nhiệm vụ năm 2020, Tổng bí thư đề nghị Chính phủ chủ động tích cực hơn, năng động sáng tạo hơn và đạt kết quả tổng thể cao hơn 2019.

Tổng bí thư đề nghị tập trung ưu tiên thực hiện 5 nhiệm vụ. Trong đó, Tổng bí thư lưu ý, chủ động phòng ngừa đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.

“Những luồng tư tưởng xấu, sự xuyên tạc, kích động, chia rẽ nội bộ, nói ngược Đảng, phê phán… thì chúng ta phải hết sức chú ý”, Tổng bí thư lưu ý đảm bảo vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước...

Đồng thời, làm tốt hơn nữa công tác cán bộ để lựa chọn, bố trí những cán bộ thật sự có đức, có tài, liêm chính, thật sự vì nước vì dân.

“Kiên quyết đấu tranh loại bỏ những người tham nhũng, hư hỏng, chống mọi biểu hiện chạy chức, chạy quyền, cục bộ, ưu ái, tuyển dụng người nhà, người thân không đủ tiêu chuẩn; phát huy dân chủ, nâng cao ý thức trách nhiệm, nêu gương tinh thần phục vụ công dân của cán bộ công chức, viên chức”, Tổng bí thư nhấn mạnh.

Cùng với đó, có cơ chế khuyến khích, bảo vệ những người dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; đồng thời siết chặt kỷ cương hành chính, thường xuyên kiểm tra đôn đốc, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi công vụ…

Loại bỏ tư tưởng bàn lùi, che chắn, phòng thủ trong cán bộ
Tổng bí thư, Chủ tịch nước: Không để lọt vào cấp uỷ những người không đủ tiêu chuẩn, có biểu hiện tiêu cực tham nhũng, lãng phí, cục bộ, lợi ích nhóm, chạy chức chạy quyền, chạy phiếu bầu

“Chấn chỉnh, đấu tranh loại bỏ tư tưởng bàn lùi, lo ngại rằng việc đấu tranh phòng chống tham nhũng sẽ cản trở sự phát triển, làm nhụt chí, cầm chừng, phòng thủ, che chắn, giữ an toàn trong một bộ phận công chức nào đó, nhất là trong cán bộ quản lý các cấp”, Tổng bí thư lưu ý.

Tổng bí thư cũng nhắc nhở, nhiều người vin vào đây, làm chùn bước, không đấu tranh chống tiêu cực là sai.

“Tôi đã nhiều lần nói rồi, nay xin nhắc lại, những ai có tư tưởng đấy thì đứng sang 1 bên cho người khác làm. Rõ ràng vừa qua làm, kinh tế phát triển đi lên chứ có tụt xuống đâu, nhụt ý chí gì đâu. Ai nhụt ý chí chẳng qua là viện cớ thôi, hoặc là để làm giảm nhẹ mức chúng ta đấu tranh chống tiêu cực”, Tổng bí thư khẳng định.

Tuy nhiên, Tổng bí thư cho rằng, nói thế không có nghĩa là đấu tranh tiêu cực một cách cực đoan. Không tính đến "nhân tình thế thái", không mở đường cho người ta tiến, không tạo động lực phát triển thì cũng là sai.

“Đây là bài toán biện chứng, các đồng chí lưu tâm cho”, Tổng bí thư nói.

Đề cập đến việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp, Tổng bí thư cho biết, TƯ 11 vừa qua đã xem xét cho ý kiến chỉ đạo và đã có chỉ thị vấn đề này.

Tránh các biểu hiện xấu thường thấy trước mỗi kỳ Đại hội

Tổng bí thư yêu cầu, các cấp uỷ, chính quyền và toàn hệ thống chính trị cần khẩn trương nghiêm túc quán triệt nghị quyết TƯ và chỉ thị của Bộ Chính trị, tập trung lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp, đáp ứng thật tốt các yêu cầu.

Loại bỏ tư tưởng bàn lùi, che chắn, phòng thủ trong cán bộ
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng

Cụ thể, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc của Đảng phải thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới và phát triển.

Phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc siết chặt kỷ luật kỷ cương, coi trọng chất lượng hiệu quả, đề cao trách nhiệm các cấp uỷ tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu, bảo đảm an toàn thiết thực, không phô trương hình thức.

“Kiên quyết chống lãng phí tiêu cực, tránh các biểu hiện xấu thường thấy trước mỗi kỳ Đại hội, hoàng hôn nhiệm kỳ, thôi sắp hết rồi làm thế thôi, giữ mình cho trọn vẹn; nể nang, thoả hiệp, né tránh va chạm, vận động tranh thủ phiếu bầu, kích động chia rẽ nội bộ… rất không hay”, Tổng bí thư lưu ý.

Đồng thời, Tổng bí thư nhắc, không được vin vào việc tập trung đại hội mà lơi các nhiệm vụ khác. Phải đảm bảo nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ; cấp uỷ nhiệm kỳ 2020-2025 phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý, tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thực sự trong sạch, có đức có tài, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới.

“Không để lọt vào cấp uỷ những người không đủ tiêu chuẩn, có biểu hiện tiêu cực tham nhũng, lãng phí, cục bộ, lợi ích nhóm, chạy chức chạy quyền, chạy phiếu bầu”, Tổng bí thư nhấn mạnh.

Tổng bí thư tin tưởng và tha thiết mong rằng, sau hội nghị này sẽ phấn đấu với quyết tâm, nỗ lực cao hơn nữa, năng động sáng tạo hơn nữa để hoàn thành thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ đề ra trong 2010 và cả nhiệm kỳ khoá 12, từ đó góp phần xây dựng đất nước thân yêu của chúng ta ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn như Bác Hồ hằng mong đợi.

Hồng Nhì - Thu Hằng

Tổng bí thư, Chủ tịch nước: Tiếp tục xử lý tham nhũng, các đồng chí chờ xem

Tổng bí thư, Chủ tịch nước: Tiếp tục xử lý tham nhũng, các đồng chí chờ xem

Phát biểu tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương sáng nay, Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh một số vấn đề có tính chất gợi mở, tổng quát.