Đại hội đại biểu toàn quốc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam lần VIII (nhiệm kỳ 2020 -2025) sáng nay (25/12) đã công bố kết quả bầu cử Đoàn Chủ tịch, Ủy ban Kiểm tra và Thường trực Đoàn Chủ tịch khóa VIII.

Ông Phan Xuân Dũng làm Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam
Ông Phan Xuân Dũng 

Đại hội đã tổ chức bầu Đoàn Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam khóa VIII. Hội đồng Trung ương tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn danh sách Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Tổng thư ký bầu cử bằng hình thức giơ tay biểu quyết.

Với kết quả 192/192 ủy viên Hội đồng Trung ương biểu quyết tán thành, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam chính thức thông qua Nghị quyết phê chuẩn danh sách Đoàn Chủ tịch gồm 27 thành viên.

Theo đó, ông Phan Xuân Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội, giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam khóa VIII.

Ông Phạm Quang Thao và Nguyễn Hồng Diên là Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam; ông Nguyễn Quyết Chiến là Tổng thư ký, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. 9 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra và ông Phạm Quang Thao là Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Liên hiệp Hội.

Ông Đặng Vũ Minh được vinh danh bầu là Chủ tịch danh dự Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Ông Phan Xuân Dũng SN 1960, quê quán tại tỉnh Hà Tĩnh. Ông Dũng có trình độ chuyên môn là Tiến sĩ khoa học.

Ông là Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội.

Ông cũng từng giữ nhiều chức vụ như Phó Vụ trưởng Ban Khoa giáo Trung ương; Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện Ứng dụng Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ...

Ông Dũng là đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII, XIV; Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội khóa XII, XIII, XIV; Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X (dự khuyết), XI, XII.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn giữ chức Bí thư Đảng đoàn HĐND TP Hà Nội

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn giữ chức Bí thư Đảng đoàn HĐND TP Hà Nội

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP được chỉ định giữ chức vụ Bí thư Đảng đoàn HĐND TP Hà Nội.

Trần Hải