Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Lào Cai đã thông qua các nghị quyết miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Nguyễn Hữu Thể, nguyên ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 nghỉ hưu theo chế độ; ông Nguyễn Thành Sinh, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên môi trường, ủy viên UBND tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2016-2021 luân chuyển công tác. 

nhân sự,bổ nhiệm,Lào Cai

Các đại biểu bầu ông Trịnh Xuân Trường, Giám đốc Sở Giao thông vận tải - Xây dựng giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh và hai cán bộ làm ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 là ông Hoàng Chí Hiền, Chánh Văn phòng UBND tỉnh và ông Đỗ Văn Duy, Giám đốc Sở TN&MT. 

Tổng bí thư, Chủ tịch nước: Bắt đầu bàn nhân sự rồi, phải hết sức cảnh giác

Tổng bí thư, Chủ tịch nước: Bắt đầu bàn nhân sự rồi, phải hết sức cảnh giác

Tổng bí thư, Chủ tịch nước lưu ý: Sang năm là đại hội các cấp, bây giờ bắt đầu bàn nhân sự rồi, phải hết sức cảnh giác, phải nhận thức sâu sắc ý nghĩa, vị trí quan trọng của công tác xây dựng con người.

Theo VGP