Sáng nay, tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, UB Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và gia đình tổ chức trọng thể Lễ tang ông Nguyễn Đức Bình, nguyên ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Nguyễn Đức Bình,Nguyễn Phú Trọng,Tổng bí thư,Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng
Đoàn đại biểu Ban Chấp hành Trung ương Đảng do Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu viếng ông Nguyễn Đức Bình
Nguyễn Đức Bình,Nguyễn Phú Trọng,Tổng bí thư,Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng
Nguyễn Đức Bình,Nguyễn Phú Trọng,Tổng bí thư,Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng
Nguyễn Đức Bình,Nguyễn Phú Trọng,Tổng bí thư,Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng
Nguyễn Đức Bình,Nguyễn Phú Trọng,Tổng bí thư,Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng
Nguyễn Đức Bình,Nguyễn Phú Trọng,Tổng bí thư,Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng nguyên Chủ tịch Hội đồng Lý luận TƯ Nguyễn Đức Bình
Nguyễn Đức Bình,Nguyễn Phú Trọng,Tổng bí thư,Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng
Nguyễn Đức Bình,Nguyễn Phú Trọng,Tổng bí thư,Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng
Đoàn đại biểu Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam do Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu viếng và chia buồn với gia đình ông Nguyễn Đức Bình
Nguyễn Đức Bình,Nguyễn Phú Trọng,Tổng bí thư,Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng
Đoàn đại biểu QH do Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng làm trưởng đoàn viếng và chia buồn với gia đình ông Nguyễn Đức Bình
Nguyễn Đức Bình,Nguyễn Phú Trọng,Tổng bí thư,Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng
Đoàn đại biểu UB Trung ương Mặt trận Tổ quốc do ông Hầu A Lềnh, ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký UB Trung ương Mặt trận Tổ quốc làm trưởng đoàn viếng ông Nguyễn Đức Bình
Nguyễn Đức Bình,Nguyễn Phú Trọng,Tổng bí thư,Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng viết sổ tang
Nguyễn Đức Bình,Nguyễn Phú Trọng,Tổng bí thư,Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc viết sổ tang
Nguyễn Đức Bình,Nguyễn Phú Trọng,Tổng bí thư,Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng
Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ viết sổ tang
Nguyễn Đức Bình,Nguyễn Phú Trọng,Tổng bí thư,Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng
Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng viết sổ tang
Nguyễn Đức Bình,Nguyễn Phú Trọng,Tổng bí thư,Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng
Nguyên Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng viết sổ tang
Nguyễn Đức Bình,Nguyễn Phú Trọng,Tổng bí thư,Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng
Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương viết sổ tang
Nguyễn Đức Bình,Nguyễn Phú Trọng,Tổng bí thư,Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng
Đoàn đại biểu Văn phòng Chủ tịch nước viếng ông Nguyễn Đức Bình
Nguyễn Đức Bình,Nguyễn Phú Trọng,Tổng bí thư,Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng
Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND và MTTQ TP Hà Nội do ông Hoàng Trung Hải, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy làm trưởng đoàn viếng ông Nguyễn Đức Bình
Nguyễn Đức Bình,Nguyễn Phú Trọng,Tổng bí thư,Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng
Đoàn đại biểu Hội đồng Lý luận Trung ương viếng ông Nguyễn Đức Bình


Theo TTXVN