Chiều nay, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu tại lễ khai trương Trục liên thông văn bản quốc gia.

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng cho biết, trục liên thông văn bản quốc gia là tiền đề của nền tảng tích hợp dữ liệu phục vụ xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số.

Lần đầu tiên Thủ tướng dùng chữ ký số ban hành Quyết định

Nhắc lại, Quyết định số 28 của Thủ tướng về gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước, Chủ nhiệm VPCP cho biết đây là căn cứ pháp lý quan trọng để các cơ quan nhà nước tăng cường sử dụng văn bản điện tử, tiến tới thay văn bản giấy.

"Lần đầu tiên vai trò của Trục liên thông văn bản quốc gia được định nghĩa chính thức, cùng các nguyên tắc, yêu cầu gửi, nhận văn bản điện tử được quy định đầy đủ. Đây là một bước đột phá mạnh mẽ vào tư duy giấy tờ, quan liêu kiểu cũ để tạo lập nền tảng cho những bước phát triển mới của Chính phủ điện tử", Bộ trưởng Mai Tiến Dũng nhấn mạnh.

Đến nay, 95/95 cơ quan ở TƯ và địa phương đã hoàn thành kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành trên Trục liên thông văn bản quốc gia. Các phần mềm quản lý văn bản của bộ, ngành, địa phương đã được kết nối, liên thông cả theo chiều dọc và chiều ngang một cách thông suốt và có tính hệ thống, văn bản điện tử được gửi, nhận nhanh chóng, an toàn giữa các cơ quan nhà nước.

"Chỉ trong 1 tháng đầu năm nay đã có 8.315 văn bản gửi và 19.296 văn bản nhận điện tử", Bộ trưởng Mai Tiến Dũng cho hay.

Lần đầu tiên Thủ tướng dùng chữ ký số ban hành Quyết định
Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng. Ảnh: VGP

Theo ông Mai Tiến Dũng, việc khai trương Trục liên thông văn bản quốc gia là minh chứng thể hiện quyết tâm xây dựng Chính phủ điện tử.

Theo tính toán sơ bộ, việc ứng dụng Trung liên thông văn bản điện tử quốc gia, mỗi năm tiết kiệm được trên 1.200 tỷ đồng (tiền giấy, mực, sao lưu, gửi bưu chính, chi phí thời gian…).

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các bộ, ngành, địa phương nghiêm túc triển khai gửi, nhận văn bản điện tử trên Trục liên thông văn bản quốc gia theo đúng quy định.

Đồng thời, huy động, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để tập trung nâng cấp, hoàn thiện các phần mềm quản lý văn bản nội bộ và triển khai hạ tầng kỹ thuật đồng bộ phục vụ liên thông gửi, nhận văn bản điện tử.

Lần đầu tiên Thủ tướng dùng chữ ký số ban hành Quyết định
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dùng chữ ký số ban hành Quyết định. Ảnh: VGP

Từ đó, khắc phục tình trạng tại một số cơ quan văn thư nhận văn bản giấy nhưng không nhận được văn bản điện tử, dẫn đến việc phải đợi bản điện tử để tiếp nhận, xử lý…

Thủ tướng cũng yêu cầu, tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các cơ sở dữ liệu quốc gia, trước mắt là các cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, bảo hiểm, tài chính, đăng ký doanh nghiệp, đất đai quốc gia, hộ tịch điện tử và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, để trong giai đoạn 2020 - 2025 sẵn sàng kết nối liên thông với nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia được phát triển trên nền Trục liên thông văn bản quốc gia.

Đồng thời, Thủ tướng lưu ý việc bảo đảm tối đa an toàn thông tin, an ninh mạng, bảo vệ thông tin cá nhân, tổ chức; không được để lộ, lọt dữ liệu và thông tin thuộc phạm vi bí mật nhà nước. Đây là vấn đề trọng yếu, sống còn của Trục liên thông văn bản quốc gia...


Tại buổi lễ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ban hành Quyết định phê duyệt đề án Cổng thông tin dịch vụ công quốc gia trên hệ thống phần mềm quản lý hồ sơ công việc và gửi nhận văn bản điện tử trên môi trường mạng. 

Sau khi văn bản được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký bằng chữ ký số, văn thư VPCP thực hiện quy trình phát hành văn bản. Đại diện các địa phương, lãnh đạo tỉnh Nam Định, Sóc Trăng cho biết đã nhận được Quyết định của Thủ tướng và giao các cơ quan chức năng triển khai thực hiện.

Không để tình trạng 'tắc đường, tắc tiền' khi xây dựng Chính phủ điện tử

Không để tình trạng 'tắc đường, tắc tiền' khi xây dựng Chính phủ điện tử

Thủ tướng yêu cầu không để tình trạng “tắc đường tắc tiền” khi triển khai các dự án ưu tiên xây dựng Chính phủ điện tử.

Thu Hằng