- Sáng nay, Bộ Ngoại giao tổ chức Lễ công bố “Sách Xanh Ngoại giao Việt Nam 2015”, giới thiệu chính sách đối ngoại và những thành tựu nổi bật về đối ngoại của đất nước trong năm 2015.

Được xuất bản sau khi kết thúc Đại hội Đảng lần thứ 12, cuốn sách không chỉ điểm lại công tác đối ngoại của VN trong năm 2015, mà còn nhìn lại cả hành trình 5 năm vừa qua, đồng thời nêu bật những nội dung cốt yếu mới về đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng lần thứ 12.

Lần đầu công bố Sách Xanh Ngoại giao VN

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu tại lễ công bố. Ảnh: VTC

Cuốn sách gồm 6 chương, nội dung khái quát về tình hình thế giới, khu vực, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước VN; những hoạt động ngoại giao song phương nổi bật trong năm 2015 và trong 5 năm qua; các hoạt động ngoại giao đa phương, ngoại giao phục vụ phát triển và bảo vệ Tổ quốc; công tác đối ngoại của Đảng, Quốc hội, đối ngoại nhân dân; những nét lớn trong đường lối đối ngoại của Đại hội Đảng XII…

Phát biểu tại Lễ công bố, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết nội dung cuốn sách được biên soạn một cách dễ hiểu đối với người đọc nhưng cũng có thể dùng cho công tác nghiên cứu, giảng dạy, học tập và là tài liệu bổ ích cho tất cả những ai quan tâm đến hoạt động đối ngoại của VN.

"Bộ Ngoại giao VN sẽ cố gắng để có những tài liệu cho các lần sau sớm hơn nữa. Với tinh thần cầu thị, chúng tôi sẽ lắng nghe, rút kinh nghiệm để đóng góp tốt hơn trong công tác và trong việc xuất bản Sách Xanh Ngoại giao VN những năm tiếp theo", ông Lê Hoài Trung nói.

Chung Hoàng