Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phạm Minh Huấn trao quyết định cho bà Âu Thị Mai

Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang Phạm Minh Huấn đã trao quyết định bổ nhiệm bà Âu Thị Mai, Tỉnh ủy viên, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giữ chức vụ Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Ngọc Dũng trao quyết định và chúc mừng ông Đặng Văn Nghiệp

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Ngọc Dũng đã trao quyết định bổ nhiệm ông Đặng Văn Nghiệp, Phó Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi giữ chức Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ngãi, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Bà Trần Tuệ Hiền, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Phước chúc mừng ông Lê Trường Sơn

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đồng Xoài, Bình Phước đã bầu ông Lê Trường Sơn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Đồng Xoài giữ chức Bí thư Thành ủy Đồng Xoài, nhiệm kỳ 2015-2020.

Chúc tịch UBND tỉnh Bình Phước Nguyễn Văn Trăm trao quyết định và chúc mừng các cán bộ

Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Nguyễn Văn Trăm đã trao các quyết định về nhân sự một số sở ngành.

Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước Tôn Ngọc Hạnh được bổ nhiệm giữ chức vụ Quyền Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (kiêm giữ chức vụ Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Phước) kể từ ngày 1/6/2019 cho đến khi HĐND tỉnh bầu Ủy viên UBND tỉnh.

Ông Vũ Long Sơn được trao quyết phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND huyện Hớn Quản, Bình Phước nhiệm kỳ 2016-2021.

Ông Phạm Văn Liêm, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đồng Xoài được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Phước.

Ông Nguyễn Quốc Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Riềng được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bình Phước.

Ông Nguyễn Minh Chiến, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Bình Phước được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Bình Phước.

Phó Giám đốc Sở Y tế Quách Ái Đức được bổ nhiệm giữ chức vụ Quyền Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Phước cho đến khi HĐND tỉnh bầu Ủy viên UBND tỉnh.

Ông Võ Tất Dũng, Phó Giám đốc Sở Xây dựng được phân công phụ trách, điều hành hoạt động của Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước đến khi bổ nhiệm Giám đốc mới.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng trao quyết định và chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm.

UBND thành phố Đà Nẵng đã tổ chức công bố quyết định thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND thành phố Đà Nẵng trên cơ sở thí điểm hợp nhất Văn phòng Đoàn ĐBQH, Văn phòng HĐND và Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng.

Tại lễ công bố, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ trao quyết định bổ nhiệm ông Đoàn Ngọc Hùng Anh, nguyên Chánh Văn phòng UBND thành phố giữ chức Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND thành phố với thời hạn là 5 năm. 4 Phó Chánh văn phòng hợp nhất được bổ nhiệm với thời hạn 5 năm gồm các ông: Đoàn Xuân Hiếu, Trần Văn Hấn, Hoàng Sơn Trà và Nguyễn Hà Nam.

HĐND quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ đã bầu ông Trần Minh Khiết, Trưởng Ban Tuyên giáo quận ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị quận  giữ chức Phó Chủ tịch UBND quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ, nhiệm kỳ 2016-2021. 

Nhân sự khóa 13: Giới thiệu những nhân tố mới có triển vọng

Nhân sự khóa 13: Giới thiệu những nhân tố mới có triển vọng

Nói về công tác nhân sự, Tổng bí thư yêu cầu lựa chọn, giới thiệu và bầu được những người thật sự xứng đáng, đủ tiêu chuẩn; chú ý phát hiện, giới thiệu những nhân tố mới có triển vọng...

Theo VGP