Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình tại cuộc họp Ban Chỉ đạo về các giải pháp ổn định đời sống và sản xuất, kinh doanh cho nhân dân 4 tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng sự cố môi trường.

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu các Bộ, cơ quan là thành viên Ban Chỉ đạo cần tập trung giải quyết dứt điểm việc bồi thường thiệt hại, hỗ trợ ổn định đời sống, phát triển sản xuất cho người dân; khắc phục hậu quả sự cố môi trường, phục hồi môi trường biển, triển khai lắp đặt các trạm quan trắc giám sát môi trường biển thường xuyên.

Sự cố môi trường biển: Không để tiêu cực trong bồi thường

Công ty Formosa phải thực hiện đầy đủ các cam kết, tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật về xả thải ra môi trường. Ảnh: Duy Tuấn

Đồng thời, phải đảm bảo Công ty TNHH Gang Thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (Công ty Formosa) không tái phạm, khắc phục đầy đủ các sai phạm, thực hiện đầy đủ các cam kết, tuân thủ nghiêm các quy định pháp luật về xả thải ra môi trường (về nước thải, khí thải, chất thải rắn…).

Về công tác xác định, thống kê, bồi thường thiệt hại, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng tại các văn bản liên quan, đảm bảo các nguyên tắc đã xác định như công khai, minh bạch, dân chủ, công bằng, không để xảy ra tiêu cực.

Về đối tượng được bồi thường thiệt hại, thực hiện theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng.

Về định mức bồi thường áp dụng chung, trên cơ sở báo cáo của 4 địa phương, Bộ Tài chính cùng Bộ NN&PTNT khẩn trương tổng hợp, xây dựng định mức bồi thường thiệt hại áp dụng chung cho 4 tỉnh trình trước 20/9.

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND 4 tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương hoàn thành công tác kê khai, thống kê thiệt hại theo đúng tiến độ đã đề ra, trường hợp có khó khăn về yếu tố khách quan thì chậm nhất phải hoàn thành trước ngày 20/9.

Căn cứ kết quả thống kê thiệt hại và định mức áp dụng chung được ban hành, UBND 4 tỉnh chỉ đạo UBND cấp huyện chịu trách nhiệm tính toán, xác định số tiền bồi thường đối với từng đối tượng, gửi UBND tỉnh tổng hợp, thẩm tra. UBND tỉnh gửi kết quả tổng hợp cho Bộ NN&PTNT, Bộ Tài chính.

Về hỗ trợ thiệt hại, các Bộ chủ động đề xuất các chính sách hỗ trợ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của mình, đảm bảo mục tiêu hỗ trợ là để phục hồi, phát triển sản xuất; tập trung vào đào tạo nghề, dạy nghề, khởi nghiệp, phát triển đội tàu… gửi Bộ NN&PTNT để tổng hợp vào Đề án chung.

Giao các Bộ: Y tế, GD&ĐT nghiên cứu, đề xuất cụ thể về việc miễn học phí, miễn BHYT cho những đối tượng bị ảnh hưởng. Lưu ý cần cân nhắc kỹ để đảm bảo công bằng, không để xảy ra khiếu nại, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách nhà nước.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ NN&PTNT sớm hoàn thiện, trình Đề án xác định, bồi thường thiệt hại và hỗ trợ khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất, chuyển đổi nghề cho người dân bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường.

Bộ TN&MT đẩy nhanh tiến độ xây dựng, lắp đặt hệ thống các trạm quan trắc môi trường biển tại 4 tỉnh đồng thời có định hướng xây dựng hệ thống trạm quan trắc tại các tỉnh ven biển trực thuộc trung ương trên phạm vi toàn quốc...

H.Nhì