Ban Tổ chức TƯ hôm qua tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến toàn ngành tại 70 điểm cầu đánh giá tình hình, kết quả công tác tháng 4 và 4 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ công tác tháng 5.

Đặt lợi ích của Đảng, đất nước, nhân dân lên trên hết

Trưởng Ban Tổ chức TƯ Phạm Minh Chính yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt sâu sắc, toàn diện, đầy đủ và tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Tổng bí thư, Chủ tịch nước tại hội nghị cán bộ toàn quốc ngày 23/4 về “Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội 13 của Đảng”. 

Không để người chạy chức lợi dụng, biến cán bộ thành công cụ
Trưởng Ban Tổ chức TƯ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị. Ảnh: Ngô Khiêm

Từng cán bộ trực tiếp tham gia vào công tác chuẩn bị nhân sự phải nhận thức đầy đủ, sâu sắc trách nhiệm của mình; phải dày công nghiên cứu, chuẩn bị, toàn tâm, toàn ý lo cho công tác cán bộ, công tác nhân sự, phải đặt lợi ích của Đảng, của đất nước, của nhân dân lên trên hết, trước hết.

Tiếp thu nghiêm túc, tối đa các ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm, chất lượng, sát thực tiễn của các cấp ủy, tổ chức đảng vào dự thảo phương án công tác nhân sự Đại hội trình hội nghị lần thứ 12, BCH TƯ khóa 12 sắp tới.

Trong tháng qua, ngành tổ chức xây dựng Đảng đã hoàn thành 6 đề án trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nhiều đề án trình cấp ủy các cấp; được cấp ủy ghi nhận và đánh giá cao; đồng thời, tích cực chuẩn bị tốt các nội dung trình hội nghị TƯ 12 và các nội dung quan trọng khác.

Toàn ngành cơ bản hoàn thành việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2022, đại hội điểm cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025, lựa chọn 109 đại hội điểm và 45 đại hội thí điểm bầu trực tiếp ban thường vụ, bí thư, phó bí thư.

Nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo được triển khai, đạt kết quả tích cực trong toàn ngành. Đảng ủy Khối các cơ quan TƯ hoàn thiện đề án "Chuẩn hóa, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chống chạy chức, chạy quyền, đi đôi với tạo môi trường, cơ chế, điều kiện để khuyến khích cán bộ đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung”. Quảng Bình thực hiện chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ...

Đẩy lùi những hiện tượng cục bộ, bè phái, lợi ích nhóm

Về nhiệm vụ tháng 5, ngành Tổ chức xây dựng Đảng tập trung thực hiện có hiệu quả 8 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó có việc thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quy định số 205 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền trong công tác cán bộ.

Cụ thể, trong quá trình tham mưu thực hiện công tác cán bộ, phải tuyệt đối trung thành, trung thực, trong sáng, công tâm, khách quan, đặc biệt là phải rất tỉnh táo, tinh tường...; chống các biểu hiện tiêu cực chính ngay trong nội bộ ngành; không bao che, tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền, không để những người chạy chức, chạy quyền lợi dụng và biến cán bộ, tổ chức thành công cụ cho các phần tử chạy chức, chạy quyền.

Cùng với đó, thực hiện có hiệu quả các nghị quyết TƯ khóa 12 về công tác tổ chức xây dựng Đảng gắn với công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 13 của Đảng.

Đồng thời, nắm vững tình hình chính trị nội bộ, kiên quyết đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những hiện tượng cục bộ, bè phái, lợi ích nhóm, lợi dụng các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, internet... nhằm đưa tin giả, xuyên tạc, kích động, gây mất đoàn kết nội bộ và ảnh hưởng xấu đến công tác chuẩn bị nhân sự ở các cấp, nhất là cấp cơ sở.

Tiếp tục xây dựng ngành Tổ chức xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; rèn luyện, bồi dưỡng và xây dựng đội ngũ cán bộ tham mưu về công tác tổ chức xây dựng Đảng thực sự “đoàn kết, trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông".

Tướng Lương Tam Quang: CDC Hà Nội nâng khống giá máy xét nghiệm Covid-19 gấp 3

Tướng Lương Tam Quang: CDC Hà Nội nâng khống giá máy xét nghiệm Covid-19 gấp 3

Các đối tượng của CDC Hà Nội cùng các công ty cấu kết, gian lận, thông đồng, nâng khống giá trị gói thầu mua sắm hệ thống xét nghiệm Covid-19 lên gấp 3 lần.

Thu Hằng