- Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức hội thảo khoa học: Tư tưởng "Không có gì quý hơn độc lập, tự do" - Khát vọng của dân tộc Việt Nam và chân lý thời đại.

Phát biểu khai mạc, Trung tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định : "Đã tròn nửa thế kỷ trôi qua, song tư tưởng "Không có gì quý hơn độc lập, tự do" của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn nguyên giá trị".

Không có gì quý hơn độc lập tự do: Chân lý trường tồn

Trung tướng Lê Chiêm phát biểu tại hội thảo. Ảnh: QĐND

Trình bày báo cáo đề dẫn, Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị nhấn mạnh, hội thảo là dịp đánh giá, nhìn nhận sâu sắc, toàn diện hơn về giá trị, tầm vóc của tư tưởng đã trở thành chân lý của thời đại.

Ông đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận, đi sâu làm rõ những nhận thức và giá trị mới trong tư tưởng “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”.

Hội thảo đã nhận được hơn 60 bài tham luận từ lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, Tổng cục Chính trị, chỉ huy một số tổng cục, quân khu, quân chủng, binh chủng, học viện, nhà trường, viện nghiên cứu và các nhà khoa học trong và ngoài quân đội.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng gửi tham luận “Tư tưởng “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Giá trị lịch sử và hiện thực”; Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm TCCT gửi tham luận ““Không có gì quý hơn độc lập, tự do” - Mục tiêu, lý tưởng chiến đấu của Quân đội nhân dân Việt Nam”; Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng gửi tham luận “Vì độc lập, tự do của Tổ quốc – Nguyên tắc trong đối ngoại quân sự, quốc phòng”...

Kiên quyết chiến đấu đến cùng để có độc lập, tự do thực sự

Trong tham luận, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nêu rõ, hơn lúc nào hết, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân cần tiếp tục giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, với tư tưởng chỉ đạo "Không có gì quý hơn độc lập, tự do".

Tham luận của Thượng tướng Lương Cường khẳng định: "Ý nghĩa thời đại sâu sắc và lâu dài của chân lý "Không có gì quý hơn độc lập, tự do" chính là ở chỗ: Có độc lập, tự do thì có tất cả. Độc lập, tự do của dân tộc là vô cùng quý giá, thiêng liêng, không thể xâm phạm.

Muốn có độc lập, tự do phải đấu tranh. Mọi biểu hiện trông chờ vào sự "ban ơn" của các thế lực đế quốc, thực dân, không tự đứng lên để giải phóng, không có con đường đấU tranh đúng, thì không thể có độc lập, tự do thực sự. Khi độc lập, tự do bị xâm phạm thì cả dân tộc phải kiên quyết đứng lên chiến đấu đến cùng để giữ vững và bảo vệ nền độc lập, tự do ấy"...

Sau hơn 3 giờ, hội thảo với các tham luận, bằng những góc độ và tư liệu khác nhau đã kết thúc thành công. Các đại biểu đã thảo luận làm nổi bật nguồn gốc hình thành, hoàn cảnh ra đời, nội hàm cốt lõi, đặc biệt làm rõ tầm vóc và những giá trị lịch sử, thực tiễn to lớn của tư tưởng “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo đánh giá của Trung tướng Lê Chiêm, hội thảo đã tiếp tục khẳng định và làm sáng tỏ thêm nhiều vấn đề, trong đó tiếp tục khẳng định Tư tưởng Hồ Chí Minh về “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” là một chân lý sáng ngời, có giá trị vĩnh hằng, trường tồn cùng thời gian, không chỉ cho hôm qua, hôm nay mà còn cho cả mai sau.

Thái An