Thông cáo nêu, là chính quyền địa phương thuộc thành phố Đà Nẵng, trực tiếp quản lý quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam, UBND huyện Hoàng Sa kiên quyết phản đối việc Trung Quốc ban hành quyết định thành lập cái gọi là khu Tây Sa và Nam Sa thuộc cái gọi là thành phố Tam Sa.

Huyện Hoàng Sa yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay hoạt động bất hợp pháp
Nhà trưng bày Hoàng Sa tại Đà Nẵng
Huyện Hoàng Sa yêu cầu Trung Quốc chấm dứt ngay hoạt động bất hợp pháp
Bên trong nhà trưng bày có đầy đủ tài liệu minh chứng quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam

Lập trường này đối với cái gọi là thành phố Tam Sa cũng đã được nêu rõ tại nghị quyết số 26/2012/NQ-HĐND ngày 4/7/2012 của HĐND TP Đà Nẵng và các tuyên bố của UBND huyện Hoàng Sa trong suốt thời gian qua.

Thông cáo khẳng định, Việt Nam là quốc gia đầu tiên khai phá, chiếm hữu và xác lập chủ quyền một cách liên tục, hoà bình trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi đối với hai quần đảo, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Hành động nêu trên của Trung Quốc đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam, vi phạm luật pháp quốc tế và trái với các thỏa thuận giữa hai nước và khu vực, làm phức tạp tình hình ở khu vực Biển Đông và tổn hại đến các nỗ lực hợp tác giữa các nước.

UBND huyện Hoàng Sa kịch liệt phản đối và yêu cầu Trung Quốc huỷ bỏ ngay lập tức quyết định sai trái trên, chấm dứt ngay các hoạt động bất hợp pháp trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.

Yêu cầu Trung Quốc hủy quyết định sai trái liên quan Hoàng Sa, Trường Sa

Yêu cầu Trung Quốc hủy quyết định sai trái liên quan Hoàng Sa, Trường Sa

 Việt Nam phản đối mạnh mẽ việc thành lập cái gọi là “thành phố Tam Sa” và các hành vi có liên quan vì đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam.

Hồ Giáp