Tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 39 của Ban Bí thư về hợp tác quốc tế trong lĩnh vực pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp sáng nay, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cho biết, kết quả tổng kết sẽ góp phần đề xuất định hướng, chính sách trong tình hình mới.

Phó Thủ tướng,Trương Hòa Bình,cải cách tư pháp
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình: Công khai, minh bạch trong việc phân bổ các đối tượng thụ hưởng

Theo Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Chỉ thị 39 đến nay vẫn còn nguyên giá trị. Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp là yêu cầu của các cơ quan, tổ chức nhằm tranh thủ tiếp cận, học hỏi các kiến thức, kinh nghiệm quốc tế cũng như tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ cho các nỗ lực cải cách của Việt Nam theo yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội.

"Trong bối cảnh quốc tế và khu vực có sự thay đổi nhanh chóng, yêu cầu đặt ra trong hợp tác quốc tế là phải kết hợp được những hợp tác và đề cao cảnh giác, phòng ngừa tác động, can thiệp của nước ngoài vào công việc nội bộ của Việt Nam", Phó thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng đề nghị các cơ quan, tổ chức, địa phương tiếp tục thực hiện Chỉ thị 39, chủ động hội nhập quốc tế, nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc TƯ và tăng cường năng lực xây dựng pháp luật cho đội ngũ cán bộ trong thực hiện hợp tác quốc tế...

“Tinh thần chủ đạo của Chỉ thị 39 là nhằm tiếp thu kinh nghiệm tốt của quốc tế nhưng phải có sự lựa chọn, sàng lọc, vận dụng phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam”, Phó Thủ tướng yêu cầu.

Phó Thủ tướng lưu ý, đổi mới công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp theo hướng thực chất, giao trách nhiệm và bảo đảm các điều kiện cần thiết cho các cơ quan nhà nước quản lý.

Đồng thời, tính toán thiết thực, hiệu quả các dự án tham gia hợp tác với nước ngoài; công khai, minh bạch trong việc phân bổ các đối tượng thụ hưởng, gắn hoạt động hợp tác với bảo vệ chính trị nội bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện các quy định pháp luật trong hoạt động hợp tác với nước ngoài.

Không để các thế lực thù địch làm ảnh hưởng đến lợi ích của nhà nước

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh cho biết, các cơ quan, tổ chức, địa phương thực hiện nghiêm túc các chương trình, dự án đã ký kết, sử dụng hợp lý, hiệu quả các nguồn lực tài chính và hỗ trợ kỹ thuật của các nhà tài trợ...

Các cơ quan, tổ chức, địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện các sai sót để khắc phục, xử lý kịp thời, nghiêm minh những hành vi vi phạm.

Cùng với đó, thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước, giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn, không để các thế lực thù địch lợi dụng làm ảnh hưởng đến lợi ích của nhà nước và hoạt động bình thường của các cơ quan, đơn vị.

Đồng thời, tăng cường việc trao đổi thông tin, tuyên truyền để phía đối tác nước ngoài hiểu rõ những chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước ta, hiểu rõ hơn về hệ thống pháp luật và những thành tựu Việt Nam đã đạt được trong quá trình xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp…

Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an kiến nghị Ban Bí thư tiếp tục thực hiện Chỉ thị 39. Trên cơ sở đó, tăng cường triển khai vấn đề này một cách toàn diện hơn, thể hiện rõ vai trò của các cơ quan có thẩm quyền trong đề xuất và triển khai các hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp.

Trong quá trình xây dựng các văn bản pháp luật, một số nội dung cần hướng tới phù hợp giữa pháp luật trong nước và luật pháp quốc tế trên cơ sở giữ vững độc lập, chủ quyền, bảo vệ an ninh quốc gia. Đặc biệt là các đạo luật có liên quan đến quan hệ quốc tế, đến tương trợ tư pháp.

Cùng với đó, tăng cường chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, hướng dẫn trong bảo vệ chính trị nội bộ, phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hóa…

Phó Thủ tướng chia buồn với gia đình các nạn nhân thiệt mạng ở Anh

Phó Thủ tướng chia buồn với gia đình các nạn nhân thiệt mạng ở Anh

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh gửi lời chia buồn và cảm thông tới các gia đình trước thông tin có nạn nhân người Việt trong số 39 người chết ở Anh.

Thu Hằng