Chủ trì hội thảo có Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Quang Tùng; Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Đoàn Minh Huấn; Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản Phạm Đình Đảng; Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch Nguyễn Văn Công.

Hội thảo Di chúc Hồ Chí Minh: Giá trị lịch sử và ý nghĩa định hướng cho cách mạng VN
Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Quang Tùng phát biểu khai mạc hội thảo

Hội thảo thu hút sự tham gia của 150 đại biểu là lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành Trung ương, các nhà khoa học và nhà nghiên cứu lịch sử, văn hóa.

Phát biểu tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Lê Quang Tùng nhấn mạnh, trong những ngày tháng 5 lịch sử này, mỗi người Việt Nam lại bồi hồi nhớ về Bác kính yêu, lãnh tụ thiên tài, anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất, đã cống hiến trọn đời cho độc lập, tự do của Tổ quốc, vì sự ấm no, hạnh phúc của nhân dân. Người để lại cho đất nước, cho Đảng ta, nhân dân ta một văn kiện lịch sử vô giá, đó là bản Di chúc thiêng liêng mà đến nay và mãi về sau, chúng ta luôn ghi nhớ, học tập và làm theo.

“Di chúc là một văn kiện lịch sử vô giá, toát lên khí phách, tinh thần lạc quan chiến thắng của một bậc đại trí, đại nhân và đại dũng, là kết tinh của tinh hoa tư tưởng, đạo đức và tâm hồn cao đẹp của một vĩ nhân suốt đời phấn đấu hi sinh vì Tổ quốc và nhân loại. Di chúc là lời căn dặn thiết tha, chứa đựng biết bao tình cảm, hoài bão và khí phách, thể hiện trong từng lời nhắc nhở dặn dò trước lúc Bác đi xa”, Thứ trưởng Lê Quang Tùng nhấn mạnh.

Bác đã chuẩn bị cho việc ra đi của mình thật ung dung và thanh thản, “để sẵn mấy lời” cho đồng bào cả nước, đồng chí trong Đảng và bạn bè khắp nơi khỏi thấy đột ngột. Mấy lời để lại của Bác chứa đựng nội dung phong phú và sâu sắc, chuyện nước nhà, chuyện thế giới, dặn dò lãnh đạo, nói với nhân dân, từ già đến trẻ, về hiện tại và tương lai, về việc chung và việc riêng..., hầu như ai cũng được Bác nhớ đến và dặn dò với muôn vàn tình thương yêu. 

Khẳng định tình cảm của Bác Hồ với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, cho các cháu thiếu niên và nhi đồng, Thứ trưởng Lê Quang Tùng cho rằng, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một cuộc vận động lớn của Đảng với nhiều nội dung phong phú và thiết thực. Việc thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhằm tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Gần 50 tham luận tâm huyết, trí tuệ gửi đến hội thảo đã đề cập đến nhiều vấn đề sâu sắc, phong phú, giàu tình gợi mở, tập trung vào một số vấn đề như: làm rõ hoàn cảnh ra đời và quá trình Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Di chúc, quá trình công bố và xuất bản tài liệu này của Bác; phân tích những nội dung cơ bản của Di chúc Hồ Chí Minh và đưa ra những nhận định sâu sắc về giá trị lịch sử và ý nghĩa định hướng cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

Hội thảo Di chúc Hồ Chí Minh: Giá trị lịch sử và ý nghĩa định hướng cho cách mạng VN

Tư tưởng của Người trong Di chúc là định hướng cơ bản, quan trọng đối với công cuộc xây dựng chủ nghĩa  xã hội ở Việt Nam cả hôm nay và mai sau. Nhiều ý kiến khẳng định những thành tựu to lớn mà Việt Nam đạt được sau 50 năm thực hiện những lời căn dặn trong Di chúc của Bác.

Đảng, Nhà nước ta đã vận dụng tư tưởng trong bản Di chúc vào công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tăng cường năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng trong sự nghiệp đổi mới; rèn luyện đạo đức, phong cách, phẩm chất của cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh hỗ trợ nông dân, phát triển nông nghiệp, nông thôn; thực hiện các chính sách đối với người có công với cách mạng, thương bệnh binh, cựu thanh niên xung phong; phát triển kinh tế và văn hóa; đào tạo, bồi dưỡng thế hệ trẻ; trong bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam Xã hội chủ nghĩa…

Chia sẻ của Tổng bí thư, Chủ tịch nước ở Nhà 67, nơi Bác Hồ chia xa

Chia sẻ của Tổng bí thư, Chủ tịch nước ở Nhà 67, nơi Bác Hồ chia xa

 Chúng ta không chỉ thắp hương tưởng niệm Bác mà từng người đến đây phải tự soi lại mình, tự học tập, rèn luyện, gột rửa những điều chủ nghĩa cá nhân.

Theo báo Văn hóa