- Ngày 6/5, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa 12) tiếp tục làm việc, thảo luận nhiều vấn đề rất lớn và quan trọng.

Đánh giá kỹ lưỡng ưu khuyết điểm Bộ Chính trị, Ban Bí thư

Theo Thông cáo báo chí của Văn phòng Trung ương Đảng về ngày làm việc thứ hai của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa 12), trong buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương làm việc tại hội trường, thảo luận về Đề án hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

TƯ thảo luận về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN
Ảnh: VGP

Ông Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên họp.

Buổi chiều, Ban Chấp hành Trung ương làm việc tại tổ, thảo luận về Đề án sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

Trước đó, sáng 5/5, hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 đã khai mạc tại Hà Nội.

Hội nghị sẽ thảo luận, cho ý kiến về các nội dung: Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước; tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa 9 về tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2016 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xem xét thi hành kỷ luật cán bộ và một số nội dung quan trọng khác.

Theo chương trình, hội nghị sẽ diễn ra đến hết ngày 10/5.

Thông cáo báo chí ngày đầu làm việc của hội nghị TƯ 5

Thông cáo báo chí ngày đầu làm việc của hội nghị TƯ 5

Kết thúc ngày làm việc đầu tiên của hội nghị trung ương 5, Văn phòng Trung ương Đảng ra thông cáo báo chí.

Khai mạc Hội nghị Trung ương 5

Khai mạc Hội nghị Trung ương 5

Sáng nay, Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 đã khai mạc tại Hà Nội.

Trung ương bàn giải pháp thúc đẩy kinh tế tư nhân

Trung ương bàn giải pháp thúc đẩy kinh tế tư nhân

Việc tiếp tục đổi mới cơ chế, chính sách, khuyến khích và tạo điều kiện phát triển kinh tế tư nhân cũng là một nội dung chính sẽ được Trung ương cho ý kiến.

Toàn văn phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 5 của Tổng bí thư

Toàn văn phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 5 của Tổng bí thư

Toàn văn phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng khai mạc Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 (khóa 12).

TƯ sẽ ban hành nghị quyết mới về kinh tế

TƯ sẽ ban hành nghị quyết mới về kinh tế

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại hội nghị Trung ương 5 cho hay Trung ương sẽ ban hành một nghị quyết mới về kinh tế.

Theo Chinhphu.vn