Hoi nghi Tieu ban van kien, nhan su chuan bi Dai hoi Dang bo Quan doi hinh anh 1

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Phó Bí thư Quân ủy TƯ, Bộ trưởng Quốc phòng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: TTXVN

Sáng nay, tại Hà Nội, Quân ủy TƯ, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị Tiểu ban văn kiện, Tiểu ban nhân sự chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 11.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Phó Bí thư Quân ủy TƯ, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì hội nghị.

Quán triệt và thực hiện chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, Thường vụ Quân ủy TƯ đã ban hành chỉ thị về đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.

Hội nghị đã công bố các quyết định thành lập Tiểu ban văn kiện, Tiểu ban nhân sự; thông qua kế hoạch công tác của các Tiểu ban; Tổ biên tập văn kiện báo cáo đề xuất (lần 1) về chủ đề, phương châm, kết cấu đề cương báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 11 và thảo luận cho ý kiến.

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch đánh giá cao sự chỉ đạo của Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, biểu dương tinh thần trách nhiệm của Tổ biên tập văn kiện và cơ quan thường trực các Tiểu ban đã tích cực chuẩn bị nội dung báo cáo, đề xuất phục vụ phiên họp của các Tiểu ban.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch giao Tổng cục Chính trị chỉ đạo việc tiếp thu tối đa ý kiến của các thành viên, khẩn trương hoàn chỉnh kế hoạch công tác của các Tiểu ban trình Trưởng Tiểu ban duyệt ký, triển khai thực hiện.

Đối với thành viên các Tiểu ban, căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao và lĩnh vực công tác, phải quán triệt sâu sắc chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, kết luận số 55 của Ban Bí thư, chỉ thị số 747 của Thường vụ Quân ủy TƯ, nắm chắc tình hình thực tiễn để tích cực, chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất xây dựng các văn kiện đại hội đảm bảo chất lượng, trách nhiệm, đúng tiến độ; trọng tâm là báo cáo chính trị của Quân ủy TƯ tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ 11, báo cáo kiểm điểm của Quân ủy TƯ nhiệm kỳ 2015-2020 và công tác chuẩn bị nhân sự các cấp.

Trong đó, thành viên các Tiểu ban phải quán triệt, rà soát kỹ các nhiệm vụ, mục tiêu nghị quyết Đại hội đại biểu Quân đội lần thứ 10 và kết quả thực hiện để tổng kết; nắm vững những định hướng của Trung ương và yêu cầu thực tiễn đối với đất nước, Quân đội trong nhiệm kỳ tới cũng như những năm tiếp theo để đề xuất phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu lãnh đạo bảo đảm sát thực, có tính khả thi cao.

6 hành vi chạy chức, 8 hành vi tiếp tay sẽ bị xử lý

6 hành vi chạy chức, 8 hành vi tiếp tay sẽ bị xử lý

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng ký ban hành quy định về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền.

Theo Vietnam+