Sau 2 ngày làm việc khẩn trương với tinh thần dân chủ, trí tuệ và thống nhất cao, sáng 17/1, tại trụ sở Trung ương Đảng ở thủ đô Hà Nội, hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII kết thúc thành công tốt đẹp.

Hội nghị lần thứ 15 BCH Trung ương Đảng thành công tốt đẹp
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc hội nghị.
Hội nghị lần thứ 15 BCH Trung ương Đảng thành công tốt đẹp
Toàn cảnh phiên bế mạc hội nghị.
Hội nghị lần thứ 15 BCH Trung ương Đảng thành công tốt đẹp
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu dự bế mạc hội nghị.
Hội nghị lần thứ 15 BCH Trung ương Đảng thành công tốt đẹp
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu dự bế mạc hội nghị.
Hội nghị lần thứ 15 BCH Trung ương Đảng thành công tốt đẹp
Hội nghị lần thứ 15 BCH Trung ương Đảng thành công tốt đẹp
Hội nghị lần thứ 15 BCH Trung ương Đảng thành công tốt đẹp
Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự bế mạc hội nghị Trung ương lần thứ 15.


Theo TTXVN

Hội nghị Trung ương 15: Xem xét nhân sự chủ chốt

Hội nghị Trung ương 15: Xem xét nhân sự chủ chốt

Theo PGS.TS Nguyễn Viết Thông, Hội nghị Trung ương 15 sẽ xem xét các trường hợp đặc biệt để đưa vào danh sách bầu BCH Trung ương, Bộ Chính trị khóa XIII.