Tối nay (24/7), trả lời câu hỏi phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước quyết định ngày 23/7 của Cơ quan Đại diện Thương mại Mỹ về vụ điều tra chính sách tiền tệ của Việt Nam, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định:

Việt Nam hoan nghênh quyết định ngày 23/7 của Cơ quan Đại diện thương mại Mỹ về vụ điều tra chính sách tiền tệ của Việt Nam theo điều khoản 301 của Đạo Luật Thương mại Mỹ 1974. Theo đó, Cơ quan Đại diện Thương mại Mỹ sẽ không áp dụng biện pháp điều chỉnh thương mại đối với Việt Nam.

Đây là bước đi tích cực tiếp theo thoả thuận đạt được ngày 19/7 giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tài chính Mỹ.

Hoan nghênh Việt-Mỹ đã đạt được thỏa thuận về hoạt động tiền tệ
 Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng

Người phát ngôn nhấn mạnh, đây cũng là kết quả đối thoại xây dựng và thiện chí của cả hai bên nhằm giải quyết các vấn đề vướng mắc trong quan hệ kinh tế song phương, hướng tới xây dựng quan hệ ổn định và bền vững, có lợi cho cả hai nước trên tinh thần Đối tác toàn diện.

Thỏa thuận mới đây giữa Bộ Tài chính Mỹ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã cung cấp một giải pháp thỏa đáng cho vấn đề được điều tra, do đó hiện chưa cần có hành động thương mại đối với Việt Nam. Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ và Bộ Tài chính Mỹ sẽ giám sát Việt Nam thực hiện các cam kết của mình.

Cuộc điều tra các hoạt động tiền tệ của Việt Nam, chiếu theo mục 301 của Đạo luật Thương mại 1974, được Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ khởi xướng từ tháng 10 năm ngoái.

Cơ quan này hôm 15/1/2021 công bố kết luận điều tra rằng hành động, chính sách, cách thực hành của Việt Nam, bao gồm sự can thiệp vào thị trường ngoại hối và các hành động liên quan là không tạo gánh nặng hoặc hạn chế thương mại của Mỹ.

Thành Nam

Hoan nghênh thỏa thuận giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tài chính Mỹ

Hoan nghênh thỏa thuận giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tài chính Mỹ

Bộ Ngoại giao hoan nghênh thỏa thuận đạt được cùng ngày giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tài chính Mỹ liên quan đến chính sách tỷ giá.