- Phó tổng giám đốc BQL dự án đường sắt, Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Cao Minh được bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng ban BQL Đường sắt đô thị Hà Nội.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký ban hành quyết địnhvề việc bổ nhiệm Trưởng ban BQL Đường sắt đô thị Hà Nội đối với ông Nguyễn Cao Minh.

Theo đó, tiếp nhận, bổ nhiệm ông Nguyễn Cao Minh, sinh năm 1975, Phó Tổng Giám đốc BQL dự án đường sắt, Bộ Giao thông vận tải, đến nhận công tác tại BQL Đường sắt đô thị Hà Nội, giữ chức vụ Trưởng ban BQL Đường sắt đô thị Hà Nội.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

H.Nhì