Tại Hội nghị lần này, Trung ương sẽ xem xét thông qua dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; giới thiệu nhân sự tham gia Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII; cho ý kiến dự thảo quy chế bầu cử, Quy chế làm việc tại Đại hội XIII của Đảng.

Hình ảnh khai mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng
Hình ảnh khai mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII khai mạc sáng 14/12
Hình ảnh khai mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu khai mạc Hội nghị
Hình ảnh khai mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Hình ảnh khai mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Hình ảnh khai mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình hội nghị.
Hình ảnh khai mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng báo cáo chương trình hội nghị.
Hình ảnh khai mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Hình ảnh khai mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Các Ủy viên Trung ương dự Hội nghị
Hình ảnh khai mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai cùng các Ủy viên Trung ương dự hội nghị.
Hình ảnh khai mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu dự Hội nghị
Hình ảnh khai mạc Hội nghị lần thứ 14 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điều hành ngày làm việc đầu tiên của Hội nghị.

Theo www.vietnamplus.vn