Hình ảnh các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại hội nghị TƯ 10
Toàn cảnh khai mạc hội nghị
Hình ảnh các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại hội nghị TƯ 10
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì và phát biểu khai mạc hội nghị
Hình ảnh các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại hội nghị TƯ 10
Hình ảnh các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại hội nghị TƯ 10
Hình ảnh các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại hội nghị TƯ 10
Hình ảnh các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại hội nghị TƯ 10
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại hội nghị
Hình ảnh các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại hội nghị TƯ 10
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng
Hình ảnh các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại hội nghị TƯ 10
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc
Hình ảnh các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại hội nghị TƯ 10
Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đại biểu dự hội nghị
Hình ảnh các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại hội nghị TƯ 10
Quyết định một số trường hợp nhân sự thuộc diện Bộ Chính trị quản lý

Quyết định một số trường hợp nhân sự thuộc diện Bộ Chính trị quản lý

Trên cơ sở xem xét Tờ trình của Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Chính trị đã quyết định một số trường hợp nhân sự thuộc diện Bộ Chính trị quản lý.

Theo TTXVN