Bộ Ngoại giao hôm nay 11/3 tổ chức các hội nghị để giới thiệu nhân sự ứng cử ĐBQH khóa XV theo chủ trương của Bộ Chính trị và quy định, hướng dẫn của các cơ quan hữu quan.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh thông tin số lượng nhân sự Bộ Ngoại giao được tiến hành giới thiệu là 2 người, thể hiện sự quan tâm và đánh giá cao của Trung ương, Bộ Chính trị và các cơ quan hữu quan đối với Bộ; nhấn mạnh đây công việc hết sức quan trọng, cần bảo đảm giới thiệu người bảo đảm đủ tiêu chuẩn, điều kiện, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri, nhân dân tại Quốc hội nhiệm kỳ mới.

Hai Thứ trưởng Ngoại giao được giới thiệu ứng cử Quốc hội khóa XV
Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn.

Căn cứ các tiêu chuẩn ĐBQH và trên cơ sở nhận xét, đánh giá về phẩm chất, năng lực, uy tín cán bộ, các hội nghị đã nhất trí tuyệt đối giới thiệu 2 đại biểu với tỷ lệ ủng hộ 100%, bao gồm: Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bùi Thanh Sơn và Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Lê Hoài Trung.

Hai Thứ trưởng Ngoại giao được giới thiệu ứng cử Quốc hội khóa XV
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung

Hai Thứ trưởng là những cán bộ cao cấp, được đào tạo cơ bản, trưởng thành qua công tác; được Đảng, Nhà nước giao trọng trách đảm nhiệm nhiều cương vị khác nhau tại Bộ Ngoại giao.

Trong quá trình công tác, hai ông luôn tỏ rõ bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, nhạy bén về chính trị, có uy tín cao trong Đảng, Nhà nước và Bộ Ngoại giao; thường xuyên rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, khiêm tốn, trung thực, giản dị, lành mạnh.

Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn và Thứ trưởng Lê Hoài Trung bày tỏ nhận thức sâu sắc về yêu cầu tiếp tục rèn luyện, phấn đấu về phẩm chất, năng lực, gắn bó mật thiết và hết lòng phục vụ lợi ích của Đảng, của nhân dân và Tổ quốc.

Trần Thường

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được giới thiệu ứng cử Quốc hội khóa mới

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc được giới thiệu ứng cử Quốc hội khóa mới

100% cử tri Văn phòng Chính phủ có mặt tại Hội nghị tín nhiệm và biểu quyết thông qua danh sách 2 ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh.