Thường trực Thành ủy Hải Phòng vừa tổ chức hội nghị triển khai các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc thí điểm hợp nhất các cơ quan có nhiệm vụ tương đồng ở cấp huyện.

Lào Cai tiên phong hợp nhất Sở GTVT với Xây dựng

Bí thư Hà Giang Triệu Tài Vinh: Hợp nhất đòi hỏi loại bỏ tư lợi

Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng quyết định: Phê duyệt đề án thí điểm hợp nhất Văn phòng Quận ủy với Văn phòng HĐND và UBND quận Hồng Bàng; thí điểm hợp nhất Văn phòng Quận ủy Hồng Bàng với Văn phòng HĐND và UBND quận thành Văn phòng quận, kể từ ngày 1/10.

Hải Phòng thí điểm hợp nhất một loạt cơ quan đảng, chính quyền

Phê duyệt đề án thí điểm hợp nhất Văn phòng Huyện ủy với Văn phòng HĐND và UBND huyện An Dương; Thí điểm hợp nhất Văn phòng Huyện ủy An Dương với Văn phòng HĐND và UBND huyện thành Văn phòng huyện, kể từ ngày 1/10.

Phê duyệt đề án thí điểm hợp nhất Ban Tổ chức Huyện ủy với Phòng Nội vụ huyện Kiến Thụy; Thí điểm hợp nhất Ban Tổ chức Huyện ủy với Phòng Nội vụ huyện Kiến Thụy thành Ban Tổ chức - Nội vụ huyện, kể từ ngày 1/10.

Phê duyệt đề án thí điểm hợp nhất cơ quan UB Kiểm tra Huyện ủy Kiến Thụy với Thanh tra huyện; Thí điểm hợp nhất cơ quan UB Kiểm tra Huyện ủy Kiến Thụy với Thanh tra huyện thành UB Kiểm tra - Thanh tra huyện, từ ngày 1/10.

Phát biểu tại hội nghị, Phó bí thư thường trực Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Thị Nghĩa đề nghị quận Hồng Bàng, huyện An Dương, huyện Kiến Thụy cần triển khai thực hiện theo tinh thần nghị quyết của Trung ương, Thành ủy. Chậm nhất đến ngày 10/10 phải triển khai xong tại các đơn vị.

Cần làm tốt công tác bố trí cán bộ sau hợp nhất với phương án tối ưu nhất, chỉ đạo xây dựng về chức năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ, tổ chức hoạt động theo quy định chung; quan tâm thực hiện đầy đủ các chính sách đối với cán bộ; sau sáp nhập phải đảm bảo ổn định và nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan, đơn vị được sáp nhập.

Bà cũng đề nghị Ban Tổ chức Thành ủy, Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan của TP cần chủ động, sâu sát, cụ thể trong việc hướng dẫn giúp các quận, huyện ủy, trực tiếp tới các cơ quan được sáp nhập để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Sở Tài chính chủ trì họp với Kho bạc Nhà nước Hải Phòng và các phòng tài chính của các quận, huyện để thống nhất cơ chế tài chính cho các đơn vị được hợp nhất. Các sở, ngành chức năng TP cần phối hợp với các đơn vị được triển khai thí điểm sáp nhập tiến hành sơ kết việc triển khai thực hiện thí điểm trong tháng 12/2018.

Hà Giang xếp 'ghế' lãnh đạo thế nào khi hợp nhất?

Hà Giang xếp 'ghế' lãnh đạo thế nào khi hợp nhất?

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh uỷ Hà Giang cho biết, việc sắp xếp "ghế" cho các lãnh đạo khi hợp nhất một số cơ quan đến nay đã yên tâm.

Ấn tượng thật: Bỏ 6 Tổng cục Bộ Công an

Ấn tượng thật: Bỏ 6 Tổng cục Bộ Công an

Bộ máy Bộ Công an được sắp xếp, thay đổi lần này mang lại bước chuyển lớn, ấn tượng thật sự cho hệ thống hành chính nước ta.

Bộ trưởng Nội vụ: Bộ Công an bỏ tổng cục, địa phương mạnh dạn sáp nhập

Bộ trưởng Nội vụ: Bộ Công an bỏ tổng cục, địa phương mạnh dạn sáp nhập

Bộ trưởng Nội vụ nhận định việc Bộ Công an bỏ cấp tổng cục là một quyết định rất mạnh dạn, cho thấy thực tế việc dù khó cũng làm được.

Hợp nhất: 3 chánh văn phòng 1 ghế chọn ai?

Hợp nhất: 3 chánh văn phòng 1 ghế chọn ai?

Tổng thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc cho rằng việc chọn 1 chánh văn phòng làm được cả 3 việc của 3 văn phòng, có vai trò thủ trưởng không phải dễ.

Theo VGP