Ông Nguyễn Minh Hùng, Giám đốc VHTT&DL và ông Trần Văn Quân, Giám đốc Sở NN&PTNN trúng cử chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa 16 nhiệm kỳ 2016-2021 thay thế hai Phó Chủ tịch chờ nghỉ hưu.

Hai giám đốc sở được bầu làm Phó Chủ tịch tỉnh Hải Dương
Giám đốc Sở VHTT&DL và Giám đốc Sở NN&PTNN được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương.

HĐND tỉnh Hải Dương đã biểu quyết miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với các ông Vương Đức Sáng, Lương Văn Cầu do nghỉ chờ về hưu.

Kỳ họp cũng xem xét, thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung các chức danh đối với một số Ủy viên UBND tỉnh, lãnh đạo HĐND, Trưởng các ban HĐND tỉnh và một số nội dung quan trọng khác.

Ông Nguyễn Minh Hùng sinh ngày 27/10/1967; quê quán phường An Lưu, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương; trình độ chuyên môn: Kỹ sư máy tàu thủy, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh quốc tế, trình độ cao cấp lý luận chính trị.

Ông Trần Văn Quân sinh ngày 11/1/1971; quê quán xã Thanh Quang, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Ông tốt nghiệp trường Đại học Nông nghiệp I Hà Nội, ngành Kinh tế Nông nghiệp, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh và có trình độ cao cấp lý luận chính trị - hành chính.

 Nguyễn Thu Hằng

Hà Nội điều động, bổ nhiệm hàng loạt lãnh đạo sở ngành, quận huyện

Hà Nội điều động, bổ nhiệm hàng loạt lãnh đạo sở ngành, quận huyện

Chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa có các quyết định về việc tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm công tác đối với lãnh đạo Sở Xây dựng, Sở Tài chính, quận Thanh Xuân, huyện Chương Mỹ...