Cụ thể, ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy phụ trách chung toàn Đảng bộ; giới thiệu để bầu chức danh Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP, khóa XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Hà Nội phân công nhiệm vụ Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa mới

Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước; nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TP Hà Nội chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội khóa XVII.

Ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP; giới thiệu ứng cử để bầu chức danh Chủ tịch UBND TP nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Phó chủ tịch Thường trực HĐND TP; giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch HĐND TP.

Bà Nguyễn Thị Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy.

Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Bí thư Thành ủy, phụ trách xây dựng tổ chức cơ sở Đảng.

Ông Vũ Đức Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy.

Ông Hoàng Trọng Quyết, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

Ông Nguyễn Quang Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Nội chính Thành ủy.

Ông Nguyễn Doãn Toản, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP, giữ chức Trưởng ban Dân vận Thành ủy.

Bà Bùi Huyền Mai, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP, giữ chức Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy.

Bà Nguyễn Lan Hương, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UB MTTQ TP.

Bà Phùng Thị Hồng Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch HĐND TP.

Ông Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó chủ tịch UBND TP.

Ông Nguyễn Trọng Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Ông Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an TP.

Ông Nguyễn Quốc Duyệt, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô.

Theo thông báo về phân công các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy phụ trách các đảng bộ quận, huyện, thị xã và đảng bộ trực thuộc Thành ủy, ông Vương Đình Huệ, Bí thư Thành ủy phụ trách chung toàn Đảng bộ TP.

Bốn Phó Bí thư Thành ủy và 11 Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy được phân công phụ trách từ 2-5 đảng bộ.

Chân dung 4 Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa mới

Chân dung 4 Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa mới

Ông Chu Ngọc Anh, ông Nguyễn Văn Phong, bà Nguyễn Thị Tuyến và ông Nguyễn Ngọc Tuấn được bầu làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Hương Quỳnh