- Sau sắp xếp, Hà Nội giảm được 17 trong tổng số 82 phó giám đốc sở, ngành.

Ban Pháp chế, HĐND TP Hà Nội vừa có báo cáo kết quả khảo sát về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp TP năm 2017.

TP đã hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy 22 sở và tương đương. Sau sắp xếp, Hà Nội giảm được 17 trong tổng số 82 phó giám đốc sở (giảm 20,7%); 26/182 trưởng phòng, 116/517 phó phòng.

Đối với các đơn vị sự nghiệp, Hà Nội giảm từ 401 xuống còn 208 đơn vị; tổ chức lại Quỹ đầu tư phát triển TP trên cơ sở hợp nhất 3 quỹ; giảm số ban quản lý dự án trên địa bàn từ 70 xuống 41. Các ban quản lý dự án thuộc TP cũng được giảm từ 26 xuống 5.

Ban Pháp chế cũng chỉ ra những hạn chế trong thực hiện tinh giản biên chế như: tiến độ xây dựng đề án vị trí việc làm tại các đơn vị sự nghiệp chậm so với yêu cầu, việc thực hiện tinh giản biên chế còn gặp khó khăn, một số đơn vị sở, ngành chưa chủ động, chưa tích cực trong công tác kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, biên chế.

Ban Pháp chế kiến nghị TP tiếp tục nghiên cứu các cơ chế, chính sách đặc thù để khuyến khích các đối tượng thuộc diện tinh giản biến chế; Chấn chỉnh và có văn bản yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã không thực hiện ký hợp đồng lao động làm nhiệm vụ công tác chuyên môn.

GĐ Sở Nội vụ Hà Nội: 4/8 Phó giám đốc sắp về hưu rồi

GĐ Sở Nội vụ Hà Nội: 4/8 Phó giám đốc sắp về hưu rồi

Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Trần Huy Sáng cho biết, trong số 8 phó giám đốc Sở này sẽ có 4 người nghỉ hưu trong 2-6 tháng tới.

Sở Nội vụ Hà Nội có tới 8 Phó giám đốc

Sở Nội vụ Hà Nội có tới 8 Phó giám đốc

Sở Nội vụ Hà Nội hiện có tới 8 Phó giám đốc trong khi theo quy định, các sở của Hà Nội có số phó giám đốc không quá 4 người.

Nhiều tỉnh ‘lạm phát' cấp phó

Nhiều tỉnh ‘lạm phát' cấp phó

Sở NN&PTNT Nghệ An đang có 6 Phó giám đốc, vượt quá số lượng quy định 3 người. 

Một số cơ quan Hà Nội lạm phát cấp phó

Một số cơ quan Hà Nội lạm phát cấp phó

Bản kết luận thanh tra đột xuất của Bộ Nội vụ không công bố số liệu, tên đích danh cụ thể nhưng khẳng định một số cơ quan hành chính của HN có số lượng cấp phó vượt quy định.

Hương Quỳnh