- Chủ tịch TP Hà Nội đề xuất Chính phủ cho TP thí điểm thu giá dịch vụ đối với việc cung cấp chia sẻ các dữ liệu dân cư với các ngành như ngân hàng, công chứng...

Tại hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương hôm nay, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung nêu 2 đề xuất với Chính phủ.

Thứ nhất, Hà Nội kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ban, ngành tháo gỡ các thủ tục, quy trình về thuê các dịch vụ công nghệ thông tin (đường truyền, phần mềm dịch vụ công trực tuyến…). Chính phủ sớm có hướng dẫn, tháo gỡ các quy định về kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các tỉnh, thành phố với các bộ, ban, ngành. 

Hà Nội đề xuất chia sẻ dữ liệu dân cư với ngành khác để thu 300 tỷ
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề xuất Chính phủ cho thí điểm thu giá dịch vụ khi chia sẻ các dữ liệu dân cư với các ngành khác


Thứ hai, đề xuất Chính phủ cho TP Hà Nội được thí điểm thu giá dịch vụ đối với việc cung cấp chia sẻ các dữ liệu dân cư đối với các ngành như ngân hàng, công chứng và một số lĩnh vực khác...

“Nếu được đồng ý, mỗi năm trước mắt thành phố thu được trên 300 tỷ đồng”, ông Chung dự tính.

Chủ tịch TP Hà Nội mong muốn được sự quan tâm của Chính phủ, Thủ tướng, sự phối hợp giúp đỡ của các ban bộ ngành trung ương và địa phương để thành phố hoàn thành và hoàn thành vượt mức 20 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội.

Điều 10 luật Căn cước công dân (có hiệu lực từ 1/1/2016) quy định, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là tài sản quốc gia, được nhà nước bảo vệ theo quy định của pháp luật về bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là cơ sở dữ liệu dùng chung, do Bộ Công an quản lý.

Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội được khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; công dân được khai thác thông tin của mình.

Các tổ chức và cá nhân thuộc 2 trường hợp trên có nhu cầu khai thác thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phải được sự đồng ý của cơ quan quản lý quy định của pháp luật.

Nghị định 137/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật căn cước công dân, tại Điều 11 nêu rõ, việc sử dụng thông tin về công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phải bảo đảm bí mật nhà nước, bí mật cá nhân, bí mật gia đình và đời sống riêng tư của công dân.

Cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội chỉ được sử dụng thông tin về công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao hoặc giải quyết thủ tục hành chính.

Thu giá BOT: Bộ Giao thông cứ trả lại tên cũ là được

Thu giá BOT: Bộ Giao thông cứ trả lại tên cũ là được

Điều hành phiên chất vấn Bộ trưởng GTVT, Chủ tịch QH nói: Tên cũ không có vấn đề gì thì nên chuyển tên trạm thu giá về tên cũ là được.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đăng đàn làm rõ thu phí - thu giá

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể đăng đàn làm rõ thu phí - thu giá

Sáng nay, Bộ trưởng GTVT mở màn phiên chất vấn của QH. Ông sẽ làm rõ các vấn đề về BOT, trong đó có chuyện thu phí - thu giá.

Bỏ sổ hộ khẩu khi có cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Bỏ sổ hộ khẩu khi có cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Có thể bỏ sổ hộ khẩu khi xong việc cấp thẻ căn cước công dân và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

Có thẻ căn cước công dân không cần giấy tờ gì khác

Có thẻ căn cước công dân không cần giấy tờ gì khác

Khi công dân xuất trình thẻ căn cước, cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền không được yêu cầu họ xuất trình thêm giấy tờ khác chứng nhận các thông tin đã có trên thẻ, Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định.

Thúy Hạnh