- Sáng nay, Thành ủy Hà Nội tổ chức hội nghị bỏ phiếu giới thiệu nguồn quy hoạch cán bộ chủ chốt TP nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026.

>>Dân chủ hóa công tác cán bộ
>>Cán bộ không phải là 'cái đinh ốc'

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Thành ủy đã trình đề án quy hoạch Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025, các chức danh lãnh đạo đoàn ĐBQH, HĐND, UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 và các nhiệm kỳ tiếp theo.

Hà Nội bỏ phiếu giới thiệu cán bộ chủ chốt nhiệm kỳ tới
Toàn cảnh hội nghị

Đề án này đã được Ban Thường vụ Thành ủy thảo luận kỹ trên cơ sở rà soát, đánh giá toàn diện tình hình, phân tích chất lượng, năng lực, phẩm chất đội ngũ cán bộ TP. Đồng thời nghiên cứu, căn cứ các nguyên tắc cơ cấu chuẩn bị nhân sự tại đề án nhân sự đại hội Đảng bộ TP khóa 16 và phương hướng công tác nhân sự lãnh đạo cấp ủy, đoàn ĐBQH, HĐND, UBND TP các nhiệm kỳ vừa qua.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận, có ý kiến về giới thiệu nhân sự và quy hoạch Thành ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 của TP.

Việc thực hiện quy trình quy hoạch này là những bước quan trọng trong nhiệm vụ xây dựng đội ngũ cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026 và những nhiệm kỳ tiếp theo nhằm đáp ứng yêu cầu chuẩn bị, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo cấp ủy, lãnh đạo đoàn ĐBQH, HĐND, UBND TP.

Kẽ hở công tác cán bộ, Đà Nẵng không còn như xưa

Kẽ hở công tác cán bộ, Đà Nẵng không còn như xưa

Từ sai phạm của Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh cho thấy công tác cán bộ còn có những kẽ hở để lọt vào TƯ người không đủ tiêu chuẩn.

'Chọn sai cán bộ một ly, đi một dặm'

'Chọn sai cán bộ một ly, đi một dặm'

Tổng bí thư khẳng định quan điểm dứt khoát phải làm quy hoạch cán bộ. Công tác cán bộ được tiến hành theo nguyên tắc tập trung dân chủ.

Công bố sai phạm của Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh

Công bố sai phạm của Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh

Ông Xuân Anh kê khai, sử dụng bằng cấp không đúng quy định, thiếu trung thực, sử dụng 2 nhà ở của doanh nghiệp.

Bịt kẽ hở trong công tác cán bộ

Bịt kẽ hở trong công tác cán bộ

Phân cấp quản lý cán bộ mạnh hơn, nghiên cứu chính sách đãi ngộ, bịt các kẽ hở tiêu cực trong công tác cán bộ... là những đề xuất tại hội nghị của Ban Tổ chức TƯ.

Hương Quỳnh