- Ông Trần Văn Bảy, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP HCM được điều động làm Chủ tịch UBND Quận 9.

Sáng 30/3, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Lê Văn Khoa đã trao quyết định điều động ông Trần Văn Bảy, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP HCM đến nhận công tác tại UBND Quận 9 kể từ ngày 16/3/2017.

Ông Khoa cũng đã trao quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch UBND Quận 9 khóa IV (nhiệm kỳ 2016 – 2021), Phó Bí thư Quận ủy Quận 9 nhiệm kỳ 2015 – 2020 đối với ông Bảy. 

Phó giám đốc sở tư pháp làm Chủ tịch quận 9
Tân Chủ tịch quận 9 nhận quyết định

Ông Trần Văn Bảy, sinh năm 1971, thạc sĩ Luật, cao cấp lý luận chính trị.

Phó Chủ tịch Lê Văn Khoa cũng đã trao quyết định bổ nhiệm ông Hoàng Tùng, Trưởng Phòng Quản lý hạ tầng kỹ thuật Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP HCM, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP HCM. 

Thời gian giữ chức vụ 5 năm. Ông Tùng, sinh năm 1980, kiến trúc sư, thạc sĩ Quy hoạch đô thị và Quy hoạch vùng, cử nhân Chính trị.

Việt Đông