Văn phòng Chính phủ vừa có công văn truyền đạt ý kiến của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu Liên bộ Công Thương - Tài chính sử dụng Quỹ Bình ổn xăng dầu để không tăng giá xăng dầu vào ngày mai, 1/1/2019.

Gánh phí môi trường, xăng dầu không được tăng giá vào 1/1/2019
Giá xăng dầu không được tăng giá từ ngày 1/1/2019

Theo nghị quyết của UB Thường vụ QH về biểu thuế bảo vệ môi trường, từ 0h ngày 1/1/2019, giá xăng dầu trên cả nước sẽ áp dụng thêm mức phí bảo vệ môi trường. Theo đó, giá xăng dầu trên thị trường sẽ tăng tương ứng với mức tăng thuế bảo vệ môi trường tương ứng.

Để không tăng giá xăng dầu tại thời điểm này, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ yêu cầu các cơ quan liên quan sử dụng Quỹ Bình ổn xăng dầu để bù đắp mức tăng giá do áp dụng biểu thuế bảo vệ môi trường mới.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ cũng đề nghị liên bộ Công thương- Tài chính tiếp tục điều hành giá xăng dầu theo Nghị định số 83/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu.

Thuế bảo vệ môi trường với mặt hàng xăng tăng từ mức áp dụng hiện hành là 3.000 đồng/lít lên 4.000 đồng/lít (tăng 1.000 đồng/lít), với dầu diesel tăng từ 1.500 đồng/lít lên 2.000 đồng/lít (tăng 500 đồng/lít); dầu mazut, dầu nhờn tăng từ 900 đồng/lít lên 2.000 đồng/lít (tăng 1.100 đồng/lít); dầu hỏa tăng từ 300 đồng/lít lên 1.000 đồng/lít (tăng 700 đồng/lít).

Chủ tịch QH: Tăng thuế xăng dầu thời điểm này không thuận

Chủ tịch QH: Tăng thuế xăng dầu thời điểm này không thuận

Trước đề nghị tăng thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu lên gấp đôi, Chủ tịch QH lưu ý: Trong tình hình hiện nay tăng thuế suất là không thuận.

Thu Hằng