- Nếu cuộc giám sát Formosa tới đây có vấn đề cần UB Kinh tế tham gia, thì thành phần chắc chắn sẽ không có ông Võ Kim Cự để đảm bảo khách quan.

Việc ông Võ Kim Cự, người ký quyết định cho Formosa thuê đất 70 năm, trở thành ủy viên UB Kinh tế QH, tạo ra nhiều băn khoăn.

Vấn đề này được báo Lao động đặt ra tại họp báo kết thúc kỳ họp QH hôm nay. Tổng thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc nhận định đây là hai việc hoàn toàn khác nhau.

"Theo điều 30 luật Tổ chức QH, ĐB có quyền đăng ký vào bất cứ UB nào của QH. Ông Cự là cử nhân Tài chính ngân sách, đồng thời là thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Với học vấn như vậy, ông Cự tham gia UB Kinh tế là phù hợp", ông Phúc nói.

Ông Võ Kim Cự chắc chắn không được giám sát Formosa

Tổng thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc

Còn việc ông Cự từng đứng đầu, là Chủ tịch, Bí thư Hà Tĩnh và cho Formosa thuê đất 70 năm, theo ông Nguyễn Hạnh Phúc, Thanh tra CP đã xác định là không đúng thẩm quyền của địa phương và ông Cự đã nhận trách nhiệm. UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản báo cáo CP, CP đã giao Bộ KH&ĐT vào Hà Tĩnh xem xét, xác định có đủ điều kiện cấp phép 70 năm không.

"Sau đó các bộ ngành cũng vào xem xét lại và cho thấy việc cấp phép có đủ điều kiện", Tổng thư ký QH nói.

Báo Người đại biểu nhân dân băn khoăn việc ông Võ Kim Cự là thành viên UB Kinh tế có ảnh hưởng gì đến các hoạt động giám sát của UB này, nếu có, liên quan đến Formosa không.

Ông Nguyễn Hạnh Phúc khẳng định nếu cuộc giám sát đối với Formosa do UB Khoa học, công nghệ và môi trường chủ trì tới đây có vấn đề cần UB Kinh tế tham gia, thì thành phần chắc chắn sẽ không có ông Cự để đảm bảo khách quan.

Báo VietNamNet đặt vấn đề đảm bảo khách quan, độc lập khi giám sát một vấn đề, trong đó phải xác định trách nhiệm các cá nhân liên quan, mà một trong các cá nhân đó đang là ĐBQH.

Phó chủ nhiệm VPQH Đỗ Mạnh Hùng khẳng định các UB đều là cơ quan chuyên môn của QH, có đầy đủ chức năng, và nhấn mạnh việc giao UB này giám sát trong điều kiện hiện nay là "hoàn toàn có thể tin tưởng về hiệu quả".

Ông Võ Kim Cự chắc chắn không được giám sát Formosa

Phó chủ nhiệm VPQH Đỗ Mạnh Hùng

Ông Hùng nhắn nhủ báo chí và cử tri đồng hành, hỗ trợ UB Khoa học, công nghệ & môi trường trong cuộc giám sát này. Đây là cuộc giám sát sẽ đem lại cơ sở để QH tiếp tục xem xét quyết định việc xử lý sự cố môi trường biển miền Trung, ông Hùng khẳng định về giá trị pháp lý của việc giao một UB chuyên môn giám sát Formosa.

Báo Tổ quốc phản ánh dư luận rằng nên xem xét tư cách ĐBQH của ông Võ Kim Cự, Tổng thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc cho biết hiện "không có cơ sở nào để xem xét lại tư cách ĐBQH của ông Cự". Sau này khi các cơ quan chức năng làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan thì việc này sẽ được tiếp tục xem xét.

C.Hoàng - T.Hạnh