- Bộ Tài nguyên - Môi trường hôm qua đã lắp đặt trạm kiểm định môi trường di động tại Formosa.

Đây là trạm kiểm định với đầy đủ các thiết bị, máy móc hiện đại, đáp ứng nhu cầu phân tích, kiểm tra các thông số môi trường như nước thải, khí thải, chất thải rắn tại Formosa.

Lắp trạm kiểm định môi trường di dộng tại Formosa

Bộ TN&MT lắp đặt trạm kiểm định môi trường di động đặt tại Formosa

Ông Lương Duy Hanh, Cục trưởng Cục Kiểm soát hoạt động bảo vệ môi trường - Tổng cục Môi trường cho biết, thay vì phải lấy mẫu chuyển về Bộ phân tích như trước, từ nay sẽ có trạm kiểm định ngay ở hiện trường.

“Trạm kiểm định môi trường di động này sẽ phân tích được tất cả các mẫu chất thải và đưa ra kết quả trực tiếp tại đây thay vì phải đưa về Bộ để kịp thời đưa ra cảnh báo ngay. Thời gian hoạt động trong 3 năm, giám sát trực tiếp 24/24h các nguồn thải tại Formosa” - ông Hanh nói.

Sau trạm kiểm định môi trường, Bộ TN&MT sẽ đặt thêm trạm kiểm định sinh hóa. Nguồn nước thải ô nhiễm nhất tại Formosa sẽ được giám sát chặt chẽ.

Trước đó, Bộ đã cử đoàn cán bộ, chuyên gia giám sát hoạt động tuân thủ về bảo vệ môi trường của Formosa, sau sự cố cá chết tại 4 tỉnh miền Trung.

Kiên Trung