- Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa mới chỉ hoàn thiện 32/58 hạng mục về môi trường. UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu Formosa dừng ngay những hoạt động đối với các hạng mục còn thiếu.

UBND tỉnh Hà Tĩnh chiều qua làm việc với Formosa, nghe báo cáo đánh giá tác động môi trường và thực hiện cam kết xử lý môi trường dự án Formosa.

Trước đó, đoàn kiểm tra của Bộ TN&MT phát hiện Formosa thiếu 58 hạng mục trong bảo vệ môi trường (phân thành 3 loại: 23 hạng mục về hoàn thành và quản lý công trình bảo vệ môi trường, 23 hạng mục cải thiện khu vực lưu trữ chất thải và 12 hạng mục phối hợp thông tin quan trắc bảo vệ môi trường). Hiện mới hoàn thành 32 hạng mục.

Dự kiến đến 30/12/2016 hoàn thành tiếp 22 hạng mục; 30/12/2017 hoàn thiện 2 mục thuộc hạng mục kết nối giám sát ống khói; tháng 6/2018, hoàn thành 2 mục thuộc hạng mục lắp đặt thêm bể sự cố nước thải của xưởng xử lý nước thải.

Các hạng mục chưa hoàn thành là hạng mục phải cải thiện lâu dài gồm hệ thống xả nước thải và xả khí thải. Hệ thống này phải mất 3 năm mới cải thiện được.

Yêu cầu Formosa dừng ngay hoạt động 26 hạng mục còn thiếu

Chất thải Formosa được chôn ở trang trại Giám đốc công ty môi trường có xyanua vượt ngưỡng

Trong lĩnh vực quản lý xả thải, Formosa phải lắp đặt thêm thiết bị quan trắc tự động với chất lượng nước và bể sự cố nước thải, 3 hạng mục cải thiện đối với xưởng xử lý nước thải. Với lĩnh vực quản lý hệ thống khí thải, kết nối đường truyền thiết bị quan trắc tự động của 20 ống khói xưởng luyện thép.

Công ty đang khởi động đánh giá kỹ thuật và tác nghiệp công trình xây dựng, dự kiến, đến 3/2019, hệ thống dập cốc khô sẽ đi vào sử dụng.

Formosa kiến nghị UBND tỉnh có giải pháp chỉ đạo phương án xử lý 1.620 tấn chất thải rắn và thông thường. Với 390 tấn bùn vi phạm, công ty đã hoàn thành ký kết hợp đồng với đơn vị đủ năng lực xử lý (công ty Nghi Sơn), đang chờ Bộ TN&MT chấp thuận mới vận chuyển.

Tại cuộc họp, ông Lê Đình Sơn, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Formosa phải dừng ngay các hoạt động đối với các hạng mục chưa hoàn thành, tránh để xảy ra sự cố môi trường.

Yêu cầu công ty xử lý công nghệ luyện cốc từ ướt sang khô; các vấn đề điều chỉnh đường ống xả thải phải triển khai kịp thời; dung tích hồ xử lý sự cố phải đảm bảo điều kiện để thực hiện an toàn nhất; xây dựng hồ sinh học càng sớm càng tốt (trước 3 tháng); các hoạt động của nhà máy, chất thải xả ra phải báo cáo hàng ngày cho Ban quản lý khu kinh tế tỉnh, UBND tỉnh.

“Hà Tĩnh không vì lợi ích kinh tế mà đánh đổi môi trường. Yêu cầu Formosa sớm hoàn thiện các hạng mục thiếu sót còn lại” - Ông Sơn nói.

Thiện Lương