Phát biểu tại Đại hội Đảng bộ huyện Quốc Oai lần thứ 23, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sáng nay (22/7), Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Quốc Oai đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Theo Bí thư Hà Nội, trong những năm tới, dự báo tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường; đại dịch Covid-19 tiếp tục tác động mạnh đến kinh tế - xã hội của cả nước cũng như của Thủ đô.

Dự ĐH Đảng cơ sở, ông Vương Đình Huệ lưu ý về công tác cán bộ
Bí thư Thành uỷ Hà Nội Vương Đình Huệ

Nhiệm vụ trước mắt của huyện Quốc Oai là tiếp tục thực hiện “mục tiêu kép”, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống dịch hiệu quả.

Theo ông Vương Đình Huệ, huyện Quốc Oai cần phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương để phát triển kinh tế, vừa đảm bảo tỷ trọng cơ cấu kinh tế theo định hướng, vừa đảm bảo phát triển bền vững.

Về phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, huyện cần có kế hoạch căn cơ, bền vững, lâu dài phát triển các cụm công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề đảm bảo phù hợp quy hoạch của huyện và định hướng phát triển chung của TP.

Huyện cần tập trung nguồn lực phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, đáp ứng tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu gắn kết chặt chẽ với quy hoạch phát triển đô thị. Triển khai các dự án đã được phê duyệt trên địa bàn huyện như các dự án đô thị, bệnh viện, khu giải trí....

Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên mọi lĩnh vực, đặc biệt là quản lý quy hoạch, đầu tư công, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường.

Bí thư Hà Nội nhấn mạnh, Đảng bộ huyện cần tiếp tục thực hiện tốt việc giữ gìn, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương, vừa tập trung phát triển các giá trị văn hoá đặc trưng của Thủ đô Hà Nội.

Huyện phải chú trọng nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp, nâng cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng và nhân dân. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính, từng bước xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, năng động, phục vụ nhân dân, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.

Ông Vương Đình Huệ yêu cầu huyện tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 11, 12) tập trung vào 4 nhóm giải pháp, gắn với đẩy mạnh "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đồng thời, huyện cần đề cao trách nhiệm, vai trò nêu gương của cán bộ, công chức, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

"Thực hiện tốt hơn công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, năng lực tốt; chú trọng cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ có năng lực", ông Huệ lưu ý.

Bí thư Hà Nội cũng bày tỏ tin tưởng các đại biểu dự Đại hội sẽ sáng suốt lựa chọn những đại biểu ưu tú, tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và trí tuệ, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ, với cơ cấu hợp lý, bảo đảm tính liên tục, kế thừa trong đội ngũ cán bộ lãnh đạo, được Đảng bộ và nhân dân tín nhiệm.

Hà Nội chuyển vị trí công tác 122 cán bộ để phòng ngừa tham nhũng

Hà Nội chuyển vị trí công tác 122 cán bộ để phòng ngừa tham nhũng

Các cơ quan, đơn vị thành phố Hà Nội đã chuyển đổi vị trí công tác để phòng ngừa tham nhũng đối với 122 cán bộ, công chức.

Hương Quỳnh

"Bạn đọc có khúc mắc, bày tỏ quan điểm hay cần truyền thông tham gia giải quyết các vấn đề cá nhân, cộng đồng...hãy liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ email banxahoi@vietnamnet.vn . Mọi thắc mắc, kiến nghị, đề xuất đều được xem xét hỗ trợ trong thời gian sớm nhất. Trân trọng!"