Ngày 21/9, ông Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra của Ban Bí thư đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai.

dong nai can rut kinh nghiem sau sac ve cong tac can bo hinh 1
Ông Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương đã công bố dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 12) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với thực hiện các Quy định số 101 của Ban Bí thư, Quy định số 55 của Bộ Chính trị và quán triệt Quy định số 08 của Ban Chấp hành trung ương.

Đánh giá của Ban Nội chính Trung ương chỉ rõ, việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ở một số Đảng bộ cơ sở còn hình thức, chưa bảo đảm theo quy định; sự lãnh đạo, chỉ đạo ở một số nơi khắc phục các tồn tại, khuyết điểm sau kiểm điểm còn thiếu kiên quyết; hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra chưa cao; tình trạng suy thoái về phẩm chất đạo đức, lối sống vẫn còn xảy ra ở một số cán bộ, đảng viên, có cả đảng viên là lãnh đạo tỉnh.

Ông Phan Đình Trạc cho rằng thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đoàn kết, giữ vững môi trường phát triển kinh tế, xã hội ổn định. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và các quy định nêu gương, phát huy vai trò của nhân dân và Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Tuy nhiên, Trưởng ban Nội chính Trung ương cũng đã chỉ ra những hạn chế, tồn tại, đồng thời đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai cần nghiêm túc tiếp thu, khắc phục, nhất là những khuyết điểm liên quan đến trách nhiệm cán bộ đã được Ban Bí thư, Ủy Ban Kiểm tra Trung ương kết luận. Trong công tác cán bộ, nhiệm kỳ qua Đồng Nai có tới 4 người trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy bị kỷ luật, trong đó có 3 người bị cách chức.

Ông nhấn mạnh: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai cần rút kinh nghiệm sâu sắc, xem đây là bài học không thành công trong công tác cán bộ; cần rà soát đội ngũ cán bộ quản lý, kiên quyết miễn nhiệm thay thế, cho từ chức đối với những cán bộ trách nhiệm không cao, thiếu gương mẫu, làm việc kém hiệu quả, không hoàn thành nhiệm vụ, yếu kém về năng lực, phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp để củng cố niềm tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

'Chưa trận đánh nào mà chúng ta mất nhiều cán bộ, tướng lĩnh đến thế'

'Chưa trận đánh nào mà chúng ta mất nhiều cán bộ, tướng lĩnh đến thế'

Tôi tham gia kháng chiến, chưa chứng kiến trận đánh nào mà chúng ta mất nhiều cán bộ cao cấp, tướng lĩnh như thế - cử tri Nguyễn Tấn Đồng (Đà Nẵng) đặt vấn đề.  

Theo VOV