Doan Kiem tra cua Bo Chinh tri lam viec voi Ban Can su Dang Bo Noi vu hinh anh 1

Ông Nguyễn Văn Bình phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Bộ Nội vụ

Nội dung buổi làm việc về công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện nghị quyết của Ban Chấp hành TƯ khóa 12 về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ" gắn với kết quả thực hiện nghị quyết về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả."

Trưởng đoàn kiểm tra Nguyễn Văn Bình đề nghị Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ báo cáo, đánh giá những ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân trong việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt thực hiện nghị quyết.

Đây là hai nội dung rất quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và để đánh giá cho đúng, đoàn kiểm tra mong muốn làm rõ quá trình triển khai, chỉ ra những kết quả đã đạt được, cách làm, mô hình, kinh nghiệm hay để phát huy; những khó khăn, vướng mắc cần khắc phục; những đề xuất, kiến nghị các giải pháp để tháo gỡ.

Kết quả làm việc, kiểm tra sẽ được tổng hợp, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết trên có hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Báo cáo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa cho biết Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ đã phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy Bộ thực hiện tốt công tác phổ biến, quán triệt và xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện hai nghị quyết.

Qua đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã nâng cao nhận thức, nắm vững, hiểu rõ tinh thần hai Nghị quyết để thống nhất triển khai thực hiện.

Cùng với đó, Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ luôn thực hiện nghiêm các nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy được trí tuệ tập thể, đề cao trách nhiệm của từng thành viên Ban Cán sự đảng Bộ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thực hiện các nghị quyết này với quyết tâm chính trị cao...

Đoàn kiểm tra cùng Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ trao đổi, làm rõ những kết quả đã được, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện hai nghị quyết. Đoàn kiểm tra cũng chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay trong quá trình kiểm tra tại các bộ, ngành Trung ương.

Thay mặt Ban Cán sự đảng Bộ, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân tiếp thu ý kiến đoàn kiểm tra, khẳng định sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung hoàn thiện báo cáo, bổ sung và giải trình làm rõ những vấn đề đoàn kiểm tra đặt ra.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiêm Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ Y tế

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiêm Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ Y tế

Bộ Chính trị phân công Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiêm giữ chức Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ Y tế.

Theo Vietnam+