Bộ trưởng Tư pháp trao quyết định và chúc mừng các cán bộ được điều động, bổ nhiệm

Theo đó, Bộ trưởng Tư pháp quyết định: Bổ nhiệm ông Phan Anh Tuấn, quyền Cục trưởng Cục Kế hoạch – Tài chính giữ chức vụ Cục trưởng Cục này.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Huyên, quyền Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế.

Luân chuyển, bổ nhiệm ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm.

Điều động, bổ nhiệm bà Nguyễn Chi Lan, Phó Cục trưởng Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm giữ chức vụ Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế.

Luân chuyển, bổ nhiệm ông Vũ Hoài Nam, Phó Tổng biên tập Nhà xuất bản Tư pháp giữ chức vụ Phó Tổng biên tập Tạp chí Dân chủ và Pháp luật.

Chúc mừng các cán bộ được điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, Bộ trưởng Lê Thành Long mong rằng, ở vị trí công tác mới, các cán bộ sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa cùng với tập thể đơn vị đoàn kết, nhất trí, hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Cũng tại hội nghị, Bộ trưởng Tư pháp đã công bố các quyết định của Thủ tướng về việc bổ nhiệm lại Thứ trưởng Phan Chí Hiếu và Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc.

Hà Nội sẽ giảm số lượng Phó bí thư Thành uỷ nhiệm kỳ mới

Hà Nội sẽ giảm số lượng Phó bí thư Thành uỷ nhiệm kỳ mới

Ban thường vụ Thành uỷ Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 có không quá 17 người. Số lượng Phó bí thư Thành uỷ không quá 3 người.

Theo VGP