Tân Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Cần Thơ Nguyễn Ngọc Tâm

Trong 2 ngày 31/5 và 1/6, tại thành phố Cần Thơ đã diễn ra Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ lần thứ 9.  

Đại hội đã thống nhất lựa chọn, giới thiệu, hiệp thương cử 86 vị đại diện cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc của thành phố Cần Thơ tham gia Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2019-2024.

Đại hội hiệp thương cử Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố Cần Thơ gồm 6 vị. Ông Nguyễn Ngọc Tâm được cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2019-2024.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2019-2024 gồm các vị: Nguyễn Thúy Hằng, Đinh Trung Trực, Tống Văn Nhịn, Trần Ngọc Hà, Nguyễn Thị Thanh Nguyệt.

Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì trao quyết định và chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Văn Trì đã trao các quyết định về công tác cán bộ.

Ông Nguyễn Văn Độ, được điều động giữ chức Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh. Ông Hà Vũ Tuyến giữ chức Phó Chánh Văn phòng HĐND tỉnh. 

Ông Nguyễn Việt Hưng, giữ chức Quyền Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh. Ông Nguyễn Văn Huyến, giữ chức Quyền Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. Ông Nguyễn Bá Hiến giữ chức Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh.

Ông Vũ Khánh giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Vĩnh Phúc. Ông Lê Quang Nghiệp, giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Sông Lô nhiệm kỳ 2016-2021. Ông Nguyễn Quang Trung giữ chức Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển trao quyết định cho ông Nguyễn Hữu Thông

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Thông giữ chức Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hải Dương, thời hạn 5 năm, từ ngày 1/6.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang Lê Thị Thu Hồng trao quyết định cho ông Nguyễn Văn Năng

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang Lê Thị Thu Hồng trao quyết định bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Năng giữ chức Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Bắc Giang. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Phó Chủ tịch UBDN thành phố Hải Phòng Nguyễn Đình Chuyến trao quyết định cho ông Bùi Thanh Tùng

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Nguyễn Đình Chuyến trao quyết định bổ nhiệm ông Bùi Thanh Tùng giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Hải Phòng.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình thảo luận, quyết nghị điều động, bổ nhiệm cán bộ

Tại kỳ họp thứ 86, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình đã thảo luận một số nội dung về công tác cán bộ và quyết nghị:

Điều động ông Phùng Minh Tâm giữ chức Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Điều động bà Đặng Thị Chiên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn đến nhận công tác tại cơ quan Ủy ban MTTQ tỉnh để hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2014-2019; Điều động ông Phạm Việt Anh giữ chức Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình.

Nhân sự khóa 13: Giới thiệu những nhân tố mới có triển vọng

Nhân sự khóa 13: Giới thiệu những nhân tố mới có triển vọng

Nói về công tác nhân sự, Tổng bí thư yêu cầu lựa chọn, giới thiệu và bầu được những người thật sự xứng đáng, đủ tiêu chuẩn; chú ý phát hiện, giới thiệu những nhân tố mới có triển vọng...

Theo VGP