- Tại họp báo thường kỳ quý 2 của Bộ Tư pháp sáng nay, Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch Nguyễn Công Khanh và chứng thực trả lời một số nội dung liên quan đến đề xuất của Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung về việc thu giá chia sẻ dữ liệu dân cư.

Theo ông Khanh, hiện nay, chưa có văn bản quy phạm pháp luật nào nào quy định chi tiết những nội dung được coi là bí mật cá nhân, dù quyền bảo vệ bí mật cá nhân đã được quy định trong một số văn bản luật.

"Những gì được gọi là bí mật cá nhân hay bí mật đời tư hiện chưa được quy định trong văn bản nào", ông khẳng định.

Cục trưởng Cục Hộ tịch, quốc tịch và chứng thực cho rằng, dưới góc độ hộ tịch, luật Hộ tịch quy định tất cả thông tin khai sinh, kết hôn, khai tử... được coi là thông tin đầu vào của cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Cơ sở dữ liệu này bao gồm toàn bộ thông tin của người dân Việt Nam, được thu thập 15 trường thông tin, trong đó có 9 trường là thông tin hộ tịch như: họ tên, giới tính, số định danh cá nhân…

Với tư cách thông tin đầu vào cho cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư nên thông tin hộ tịch được cập nhật thường xuyên. "Thông tin này được bảo mật với cơ sở hộ tịch nói chung và cá nhân nói riêng, đã được quy định trong luật", ông Khanh nói.

Theo ông Khanh, việc bảo mật thông tin hộ tịch được quy định rõ trong điều 59 và điều 61 của luật Hộ tịch.

Cụ thể, điều 59 quy định về nguyên tắc kết nối khai thác sử dụng thông tin hộ tịch trong cơ sở dữ liệu nói chung. Để khai thác cái này, năm 2019, Bộ Tư pháp sẽ soạn thảo nghị định về quản lý, khai thác, sử dụng dữ liệu hộ tịch điện tử để trình Chính phủ, trong đó sẽ nêu lên nguyên tắc, trình tự thủ tục, kết nối thế nào, chia sẻ ra sao, khai thác cơ sở dữ liệu thế nào. 

Về nguyên tắc bảo mật, điều 61 luật Hộ tịch quy định: Chỉ những cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền mới được khai thác thông tin tin hộ tịch trong cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử.

"Như vậy, nếu pháp luật chưa quy định, bất cứ cơ quan, tổ chức cá nhân nào tự ý khai thác những thông tin này sẽ được coi là bất hợp pháp", ông Khanh lưu ý.

Liên quan đến trách nhiệm của người đăng ký hộ tịch, điều 74 quy định rất rõ, công chức làm công tác hộ tịch phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật việc để tiết lộ những thông tin mình biết được trong quá trình đăng ký hộ tịch.

Luật Hộ tịch quy định rất chặt chẽ. Việc khai thác phải tuân theo quy định của pháp luật chứ không thể khai thác tự do được.

Trước đó, tại hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương đầu tháng 7 vừa qua, Chủ tịch TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề xuất Chính phủ cho TP thí điểm thu giá dịch vụ đối với việc cung cấp chia sẻ các dữ liệu dân cư với các ngành như ngân hàng, công chứng và một số lĩnh vực khác.

Theo ông Chung tính toán, nếu được đồng ý, mỗi năm trước mắt TP thu được trên 300 tỷ đồng.

Hà Nội đề xuất chia sẻ dữ liệu dân cư với ngành khác để thu 300 tỷ

Hà Nội đề xuất chia sẻ dữ liệu dân cư với ngành khác để thu 300 tỷ

Chủ tịch TP Hà Nội đề xuất Chính phủ cho TP thí điểm thu giá dịch vụ đối với việc cung cấp chia sẻ các dữ liệu dân cư với các ngành như ngân hàng, công chứng...

Đề xuất thu giá chia sẻ dữ liệu dân cư: Mọi người đang bình luận sai

Đề xuất thu giá chia sẻ dữ liệu dân cư: Mọi người đang bình luận sai

Thông tin chia sẻ là trong CMND chứ không phải là thông tin cá nhân. Mọi người hiện nay đang bình luận sai ở chỗ đó.

Bỏ sổ hộ khẩu khi có cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Bỏ sổ hộ khẩu khi có cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Có thể bỏ sổ hộ khẩu khi xong việc cấp thẻ căn cước công dân và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

Bộ trưởng Công an: Đặt máy chủ không quan trọng mà phải quản lý dữ liệu

Bộ trưởng Công an: Đặt máy chủ không quan trọng mà phải quản lý dữ liệu

Bộ trưởng Tô Lâm cho rằng bản chất của việc đặt máy chủ là dữ liệu người sử dụng mạng. Đây là tài sản quốc gia, là vấn đề chủ quyền phải quản lý.

Hà Nội: 300 hồ sơ sai dữ liệu về dân cư

Hà Nội: 300 hồ sơ sai dữ liệu về dân cư

Hà Nội thực hiện sai đến 300 trường hợp khi thí điểm phần mềm đăng ký khai sinh, kết nối cấp số định danh cá nhân.

Thu Hằng