Thông tin này được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết tại hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào sáng 28/3.

Giới thiệu chuyên đề về Chiến lược phát triển KT-XH 10 năm 2021-2030 và Phương hướng, nhiệm vụ 5 năm tới (2021-2025), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, trong các đột phá phát triển trong thời gian tới có phát triển kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế vùng, kinh tế biển, đô thị nông thôn.

Đề nghị đổi tên Bộ Xây dựng thành Bộ Xây dựng phát triển đô thị và nhà ở
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

"Đây là những nội hàm quan trọng, lĩnh vực mà chúng ta còn rất nhiều tiềm năng, thế mạnh và cũng là lĩnh vực tạo đột phá trong tăng trưởng", Thủ tướng nói.

Tiếp tục nghiên cứu Luật Đặc khu

Cụ thể, về kết cấu hạ tầng, người đứng đầu Chính phủ cho biết, kế hoạch trung hạn 2021- 2025, tổng mức đầu tư công là 2,75 triệu tỉ. Chúng ta có 336 dự án PPP (đối tác công tư) ký hợp đồng, huy động trên 1,8 triệu tỉ và tiếp tục thúc đẩy PPP.

Ngoài ra, Chính phủ tập trung đầu tư các dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia, nhất là giao thông, năng lượng và hạ tầng số. Phấn đấu 2030 có 5.000 km cao tốc, các sân bay trọng điểm lớn đều đầu tư hiện đại.

Người đứng đầu Chính phủ cũng thông tin thêm, trong làm việc giữa Quốc hội và Thủ tướng đã thống nhất làm tuyến ven biển từ Nam - Bắc bao gồm cả miền Đông, miền Tây Nam Bộ.

Về phát triển kinh tế vùng, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho hay, cần xây dựng quy hoạch tổ chức không gian hợp lý, phát huy lợi thế mỗi vùng, địa phương. "Chúng ta mỗi vùng, mỗi địa phương mỗi vẻ 10 phân vẹn mười. Đều có lợi thế, đều có đặc sản", Thủ tướng chia sẻ.

Bên cạnh đó cần xây dựng cơ chế chính sách đặc thù, thúc đẩy liên kết phát triển vùng. Lựa chọn một số địa điểm đô thị vùng có lợi thế đặc biệt là xây dựng trung tâm kinh tế, tài chính có lợi thế cơ chế chính sách đặc thù, có những đột phá cạnh tranh quốc tế. Theo nhiệm vụ TP.HCM, Đà Nẵng và một số địa phương có mô hình phát triển mới cần khuyến khích.

Đề nghị đổi tên Bộ Xây dựng thành Bộ Xây dựng phát triển đô thị và nhà ở
Các đại biểu dự hội nghị tại đầu cầu Nhà Quốc hội (Hà Nội)

"Nhân đây, tôi nói rộng hơn. Chính phủ đã trình Quốc hội luật Đặc khu, nhưng hồi đó nhận thức còn nhiều vấn đề, chúng ta chưa làm tốt công tác hướng dẫn dư luận cho nên chúng ta chưa thành công. Chúng ta phải tiếp tục nghiên cứu vấn đề này", Thủ tướng nói.

Tương tự, đường sắt Bắc - Nam, đường sắt Hồ Chí Minh - Cần Thơ, Thủ tướng nhấn mạnh "tất cả những vấn đề đó tốn tiền cũng phải làm, phải có nghiên cứu để làm".

Côn Đảo là "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống cách mạng

Về phát triển kinh tế biển, người đứng đầu Chính phủ cho hay, phát triển bền vững kinh tế biển gắn liền với quốc phòng an ninh; phấn đấu 2030, quy mô kinh tế của 28 tỉnh có biển 65-70% GDP cả nước.

"Có một yêu cầu, tôi cũng nói, các đảo có người sinh sống, có hạ tầng cơ bản, nhất là điện, nước ngọt, thông tin liên lạc báo cáo Bộ Chính trị để phát triển giáo dục, y tế đầy đủ các đảo này. Riêng Côn Đảo phấn đấu 5 năm tới phải có điện lưới quốc gia.

Đây là "địa chỉ đỏ" giáo dục truyền thống cách mạng của đất nước ta. 5.000 tỉ là lớn nhưng không phải là lớn so với lịch sử, ở một hòn đảo đông dân. Chúng tôi đã ra nghị quyết, 50% nhà nước đầu tư, 50% EVN đầu tư khu vực khó khăn", Thủ tướng nhấn mạnh.

Về phát triển đô thị và xây dựng nông thôn mới theo Thủ tướng là 2 vấn đề đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của đất nước. Chỉ thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này thì chúng ta mới có thể phát triển bền vững.

Trong đó, người đứng đầu Chính phủ lưu ý, đẩy nhanh tốc độ, nâng cao chất lượng đô thị hóa, xây dựng đô thị theo hướng xanh, văn minh...

"Phát triển đô thị có tầm nhìn dài hạn, hình thành chuỗi đô thị phía Bắc, Nam miền Trung, hình thành đô thị vệ tinh của đô thị đặc biệt", Thủ tướng cho biết, chiều nay ông làm việc với Hà Nội về đô thị vệ tinh của Thủ đô.

Ông cũng thông tin thêm, vừa qua, "chúng tôi đã đề nghị Văn phòng Trung ương nên đổi tên Bộ Xây dựng thành Bộ Xây dựng phát triển đô thị và nhà ở", bởi đây là vấn đề lớn toàn cầu.

Thu Hằng

Năm Ủy viên Bộ Chính trị quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII đến hàng triệu đảng viên

Năm Ủy viên Bộ Chính trị quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII đến hàng triệu đảng viên

Năm Ủy viên Bộ Chính trị sẽ quán triệt, giới thiệu 5 chuyên đề trong Nghị quyết Đại hội XIII đến hàng triệu đảng viên trong 2 ngày.