Chiều nay (6/4), sau khi bầu xong Phó Chủ tịch nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Tổng kiểm toán Nhà nước, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội.

Trước khi kết thúc phiên làm việc chiều, Quốc hội sẽ thảo luận tại đoàn về dự kiến nhân sự trên.

Đầu giờ sáng mai (7/4), Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo trước Quốc hội về kết quả thảo luận tại đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của ĐBQH về dự kiến nhân sự.

Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách sau đó bầu Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước.

Đề cử ông Trần Sỹ Thanh bầu giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước
Ông Trần Sỹ Thanh

Ông Trần Sỹ Thanh sinh ngày 16/3/1971, quê quán Nghệ An.

Ông từng có nhiều năm công tác tại Kho bạc Nhà nước Việt Nam. Năm 2008, ông được điều động giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, tháng 10/2010 ông được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk. 

Năm 2011, ông được bầu làm Ủy viên dự khuyết Trung ương khóa XI. Tháng 1/2011 đến tháng 6/2012, ông giữ chức Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Sau đó, ông được điều động và bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang. Tháng 2/2015, ông giữ chức Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ông được điều động giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn trong 2 năm tiếp theo. 

Tháng 1/2016, ông được bầu làm Ủy viên Trung ương khóa XII. Cuối năm 2017, ông giữ chức Phó Ban Kinh tế Trung ương, kiêm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam.

Tháng 8/2020, ông giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đến nay. Tại Đại hội Đảng toàn quốc, ông được bầu là Ủy viên Trung ương khóa XIII.

Trần Thường

Quốc hội chính thức miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh

Quốc hội chính thức miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh

Quốc hội đã thông qua các Nghị quyết miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước đối với bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, miễn nhiệm Tổng Kiểm toán Nhà nước với ông Hồ Đức Phớc...