Hội nghị được tổ chức để kiểm điểm, đánh giá các mặt lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể và cá nhân trong Ban thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an.

Theo tin từ Cổng TTĐT Bộ Công an, hôm nay, tại Hà Nội, Ban thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình của tập thể và cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy CATƯ, lãnh đạo Bộ Công an năm 2017.

Thượng tướng Tô Lâm, ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy CATƯ, Bộ trưởng Công an chủ trì hội nghị.

Đảng ủy Công an TƯ kiểm điểm, tự phê bình và phê bình năm 2017
Thượng tướng Tô Lâm chủ trì hội nghị

Dự hội nghị có: ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng Ban Tổ chức TƯ Phạm Minh Chính; ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra TƯ Trần Cẩm Tú; các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy CATƯ, lãnh đạo Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng của Đảng ủy CATƯ...

Phát biểu quán triệt tại hội nghị, Thượng tướng Tô Lâm nêu rõ: Thực hiện hướng dẫn số 27-HD/BTCTW, ngày 25/9/2014 của Ban Tổ chức TƯ về việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình; Công văn số 3993 của Ban Tổ chức TƯ về việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2017 và Kế hoạch số 64 về việc tổ chức hội nghị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình năm 2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy CATƯ, lãnh đạo Bộ Công an, Hội nghị được tổ chức để kiểm điểm, đánh giá các mặt lãnh đạo, chỉ đạo của tập thể và cá nhân trong Ban thường vụ Đảng ủy CATƯ, lãnh đạo Bộ Công an.

Thượng tướng Tô Lâm đề nghị, Hội nghị kiểm điểm phát huy dân chủ, thẳng thắn chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế, tồn tại và nguyên nhân, từng đồng chí cần nêu cao tính tiền phong, gương mẫu, thẳng thắn trong thảo luận, đóng góp ý kiến.

Đảng ủy Công an TƯ kiểm điểm, tự phê bình và phê bình năm 2017
Các đại biểu trao đổi tại hội nghị

Nội dung kiểm điểm tự phê bình và phê bình phải bám sát chức năng, nhiệm vụ, quy chế làm việc, chức trách của Ban Thường vụ Đảng ủy CATƯ và từng đồng chí lãnh đạo Bộ; đánh giá rõ ưu điểm, hạn chế; đồng thời đề ra phương hướng khắc phục...

Thay mặt Ban thường vụ Đảng ủy CATƯ, Thượng tướng Lê Quý Vương, ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy CATƯ, Thứ trưởng Bộ Công an  trình bày Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy CATƯ, lãnh đạo Bộ Công an năm 2017; các đại biểu đã thảo luận, phát biểu ý kiến đóng góp vào Báo cáo kiểm điểm; chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và phương hướng khắc phục trong thời gian tới...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thượng tướng Tô Lâm khẳng định, Ban thường vụ Đảng ủy CATƯ, lãnh đạo Bộ Công an là một tập thể đoàn kết, vững vàng, kiên định, phát huy trí tuệ tập thể, thống nhất ý chí, hành động, nghiêm túc chấp hành Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, giữ vững và phát huy vai trò lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt công tác Công an.

Ban thường vụ Đảng ủy CATƯ, lãnh đạo Bộ Công an đã quán triệt sâu sắc, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân; thực hiện thắng lợi mục tiêu, yêu cầu đề ra trong Nghị quyết về nhiệm vụ công tác Công an năm 2017.

Đảng ủy Công an TƯ kiểm điểm, tự phê bình và phê bình năm 2017
Toàn cảnh hội nghị

Đã chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch, tổ chức triển khai quyết liệt các biện pháp bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các mục tiêu, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, đặc biệt là bảo vệ an ninh, an toàn Tuần lễ Cấp cao APEC; góp phần vào thành công chung của Năm APEC 2017, nâng cao uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt những nhiệm vụ công tác trọng tâm và kịp thời xử lý, giải quyết có hiệu quả những vấn đề cấp bách nổi lên về an ninh, trật tự.

Ban thường vụ Đảng ủy CATƯ, lãnh đạo Bộ Công an đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, đề nghị truy tố, xét xử các vụ án kinh tế, tham nhũng lớn, được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng lực lượng Công an nhân dân vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; gương mẫu đi đầu trong thực hiện Nghị quyết TƯ 4, khóa 12...

Thượng tướng Tô Lâm đề nghị, các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy CATƯ, lãnh đạo Bộ Công an nghiêm túc tiếp thu, lĩnh hội các ý kiến đóng góp tại hội nghị kiểm điểm; tiếp tục phát huy ưu điểm, đề ra phương hướng khắc phục tồn tại, hạn chế, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Công an năm 2018.

Bộ trưởng Công an: Không để hình thành các điểm nóng

Bộ trưởng Công an: Không để hình thành các điểm nóng

Bộ trưởng Công an Tô Lâm đề nghị các địa phương tăng cường đối thoại với dân, không để hình thành các điểm nóng.

Lạm dụng dấu mật dễ đẩy cán bộ vào vòng lao lý

Lạm dụng dấu mật dễ đẩy cán bộ vào vòng lao lý

Chủ nhiệm UB Tư pháp chỉ rõ, do quy định không rõ ràng, một số PV, thậm chí có cán bộ, công chức đã bị quy làm lộ mật.

Bộ trưởng Công an: Không sử dụng mạng không thể chơi được với ai

Bộ trưởng Công an: Không sử dụng mạng không thể chơi được với ai

Bộ trưởng Công an Tô Lâm cho rằng, nếu vì đảm bảo an ninh mạng mà không sử dụng mạng thì rất lạc hậu, không thể chơi được với ai, không thể hội nhập với thế giới.

Bộ trưởng Công an: Lộ, mất nhiều tài liệu tuyệt mật

Bộ trưởng Công an: Lộ, mất nhiều tài liệu tuyệt mật

Từ năm 2001 đến nay đã phát hiện hơn 840 vụ lộ, mất bí mật nhà nước. Trong đó, nhiều tài liệu thuộc danh mục tuyệt mật.

Bổ nhiệm nhân sự Bộ Công an

Bổ nhiệm nhân sự Bộ Công an

Ngày 13/12, tại Công an tỉnh Đắk Nông, Bộ Công an tổ chức lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Công an về công tác cán bộ.

Theo VGP