- Sau 6 tháng, chương trình Dân chấm điểm M-Score đã tiếp cận khảo sát 6.751 người dân thực hiện thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa cấp huyện ở Quảng Bình.

Dân chấm điểm chính quyền: Ít hài lòng thời gian xử lý hồ sơ

Trung tâm giao dịch một cửa huyện Tuyên Hóa được người dân chấm điểm cao nhất

Ngoài ra, tổng đài 18008006 đặt tại trụ sở HĐND tỉnh từ ngày 11/1/2016 cũng đã tiếp nhận được 70 cuộc gọi từ người dân, trong đó nội dung chủ yếu liên quan đến thủ tục đất đai, chiếm trên 90%.

Không chỉ đánh giá chất lượng dịch vụ công dựa trên số liệu, M-Score còn mở ra kênh thông tin lắng nghe tâm tư của người dân.

Kết quả định tính của khảo sát M-Score cho thấy có 113 người dân thể hiện sự hài lòng về tất cả các mặt khi đi làm thủ tục. Hơn 100 ý kiến đề cập đến sự thay đổi tích cực trong chất lượng dịch vụ. Nguyên nhân khiến nhiều người dân hài lòng nhất trong lần đi làm thủ tục là thái độ phục vụ của cán bộ (3.432 ý kiến) và khiến người dân không hài lòng nhất là thời gian xử lý hồ sơ kéo dài, không có giải thích hợp lý (375 ý kiến).

Bên cạnh kết quả khảo sát qua điện thoại, báo cáo M-Score cũng theo dõi kết quả xử lý hồ theo cơ chế một cửa của 7 huyện dự án.

Hải Sâm