- Facebook Đại sứ quán Anh tại Hà Nội hôm nay đăng tải video hát rap bằng tiếng Việt của Đại sứ Giles Lever.

Đại sứ Giles Lever hát rap về Quỹ Thịnh Vượng của chính phủ Anh và các dự án hỗ trợ cải thiện môi trường kinh doanh tại Việt Nam. 

Trước khi vào đoạn rap, Đại sứ Anh có lời giới thiệu tiếng Việt khá rõ ràng: “Chúng tôi đang chia sẻ với các bạn những thông tin về các dự án và hỗ trợ kỹ thuật của Chính phủ vương quốc Anh nhằm giúp Việt Nam cải thiện môi trường kinh doanh và phát triển nhanh hơn. 

Tôi và các đồng nghiệp sẽ chia sẻ thông tin bằng bài hát rap”. 

Hồi tháng 6, ông Giles Lever cũng từng hát rap bằng tiếng Việt để bảo vệ động vật hoang dã. 

Thái An