- Thường trực HĐND TP Đà Nẵng đã phân công người điều hành thay thế ông Nguyễn Xuân Anh.

Chiều nay, HĐND TP Đà Nẵng đã có thông cáo về kỳ họp bất thường tổ chức vào sáng cùng ngày.

Theo thông cáo, kỳ họp này đã xem xét các tờ trình của Thường trực HĐND TP về việc đề nghị bãi nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND TP, đại biểu HĐND TP khóa 9, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tham dự kỳ họp bất thường có 48/49 đại biểu, ông Nguyễn Xuân Anh có đơn xin vắng mặt vì lý do gia đình.

Theo kết quả biểu quyết, số đại biểu đồng ý bãi nhiệm Chủ tịch, đại biểu HĐND đối với ông Nguyễn Xuân Anh là 48/49 đại biểu, đạt 97,95%.

Đà Nẵng phân công người điều hành HĐND thay ông Xuân Anh
Ông Nguyễn Nho Trung thay thế ông Xuân Anh điều hành kỳ họp bất thường sáng nay. Ảnh: Cao Thái

Đặc biệt, thông cáo cho biết, căn cứ theo điều 104, 105 Luật Tổ chức chính quyền địa phương và hướng dẫn của UB Thường vụ Quốc hội, Thường trực HĐND phân công ông Nguyễn Nho Trung, Phó chủ tịch HĐND TP chỉ đạo, điều hành hoạt động của HĐND TP.

Ông Trung có trách nhiệm điều hành cho đến khi HĐND Đà Nẵng bầu ra chủ tịch mới.

Ông Xuân Anh bị HĐND Đà Nẵng bãi nhiệm

Ông Xuân Anh bị HĐND Đà Nẵng bãi nhiệm

100% ĐB có mặt đã biểu quyết thông qua tờ trình bãi nhiệm Chủ tịch HĐND và đại biểu HĐND TP Đà Nẵng đối với ông Nguyễn Xuân Anh.

Ông Xuân Anh vắng mặt tại kỳ họp HĐND bãi nhiệm chính mình

Ông Xuân Anh vắng mặt tại kỳ họp HĐND bãi nhiệm chính mình

Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh vắng mặt tại kỳ họp bất thường HĐND có nội dung bãi nhiệm ông.

Xử lý chức vụ cuối cùng của ông Xuân Anh như thế nào?

Xử lý chức vụ cuối cùng của ông Xuân Anh như thế nào?

Chủ tịch Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho biết, quy trình xem xét, xử lý chức vụ Chủ tịch HĐND Đà Nẵng của ông Xuân Anh không thuộc thẩm quyền UBND.

'Kỷ luật Nguyễn Xuân Anh vừa nghiêm khắc, vừa nhân văn'

'Kỷ luật Nguyễn Xuân Anh vừa nghiêm khắc, vừa nhân văn'

Đại đa số cán bộ, đảng viên, nhân dân cho rằng mức kỷ luật ông Xuân Anh vừa nghiêm khắc, vừa nhân văn, thấu lý đạt tình - Tổng bí thư nói. 

Cao Thái