Đây là Đảng bộ trực thuộc Trung ương đầu tiên trong cả nước tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2020-2025. Nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng nhiều Ủy viên Trung ương, Bộ trưởng, Bí thư và Phó Bí thư các tỉnh, thành phố dự phiên khai mạc Đại hội.

Phát biểu khai mạc, ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Lê Thị Thủy nhấn mạnh thành công của Đại hội Đảng bộ các cấp là tiền đề, là điều kiện quan trọng để tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Công tác cán bộ là khâu then chốt, điểm đột phá
Tham dự đại hội có 322 đại biểu chính thức đại diện cho 50.604 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh Hà Nam

Các phong trào thi đua yêu nước sôi nổi, rộng khắp, tập trung thực hiện mục tiêu kép: đẩy mạnh phát triển KTXH và tích cực phòng chống dịch bệnh Covid 19, ổn định đời sống của nhân dân. Phấn đấu hoàn thành kế hoạch năm 2020 và cả nhiệm kỳ, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tạo nên khí thế mới trước thềm Đại hội, góp phần quan trọng cho sự thành công của Đại hội. Báo cáo Chính trị trình Đại hội đã thực sự kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, phù hợp với định hướng của trung ương và sát với tình hình thực tiễn của địa phương. Công tác chuẩn bị nhân sự được tiến hành nghiêm túc, bảo đảm dân chủ, khách quan, đúng quy định.

Công tác cán bộ là khâu then chốt, điểm đột phá
Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại phiên khai mạc

Báo cáo chính trị tại Đại hội do Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đông trình bày. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Sỹ Lợi trình bày báo cáo Kiểm điểm của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XIX.

Lựa chọn cán bộ được tín nhiệm, dám nghĩ, dám làm

Phát biểu chỉ đạo, ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai biểu dương và chúc mừng những thành tích Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hà Nam đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Kinh tế của tỉnh duy trì tốc độ tăng trưởng cao (bình quân đạt 10,1%/năm), cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực (công nghiệp - xây dựng chiếm 63%; nông lâm nghiệp, thuỷ sản giảm còn 9,5%).

Công tác cán bộ là khâu then chốt, điểm đột phá

Năm 2020, GRDP bình quân đầu người tăng gấp 1,7 lần, thu ngân sách gấp 2,8 lần so với đầu nhiệm kỳ. Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao được quan tâm, tỷ lệ cơ giới hoá, giá trị sản xuất trên 1 ha đất canh tác tăng nhanh; công nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng cao, đáng chú ý là tỷ trọng công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo chiếm tỷ lệ cao.

Thu hút đầu tư đạt kết quả tốt, tổng vốn đầu tư phát triển tăng bình quân 16,55%/năm, Hà Nam thuộc nhóm các tỉnh đứng đầu về thu hút vốn FDI...

Về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Trưởng ban Dân vận Trung ương nhấn mạnh Hà Nam cần tập trung đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, phát triển đất nước nhanh, bền vững.

Hoàn thiện toàn diện, đồng bộ thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN. Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển con người. Thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển giao, ứng dụng và phát triển mạnh khoa học công nghệ.

Công tác cán bộ là khâu then chốt, điểm đột phá
Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai phát biểu tại Đại hội

Xây dựng và phát huy giá trị văn hoá, sức mạnh con người Việt Nam; quản lý phát triển xã hội bền vững, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội. Quản lý và sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, dân chủ XHCN và quyền làm chủ của nhân dân; xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam. Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.

Nhấn mạnh công tác xây dựng Đảng về tư tưởng, chính trị, đạo đức, tổ chức và cán bộ, bà Trương Thị Mai khẳng định công tác cán bộ phải là khâu then chốt, điểm đột phá, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, tăng cường đoàn kết nội bộ Đảng làm cơ sở để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Xây dựng Nhà nước và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nâng cao hiệu quả công tác dân vận, công tác kiểm tra, giám sát, bảo vệ chính trị nội bộ, phòng, chống tham nhũng, cải cách tư pháp...

Công tác cán bộ là khâu then chốt, điểm đột phá

Tiếp tục nâng cao tính bền vững trong phát triển KTXH, đảm bảo quốc phòng an ninh; đổi mới tư duy, có quyết tâm cao, nỗ lực lớn thực hiện có hiệu quả, thực chất các chỉ tiêu phát triển của nhiệm kỳ tới, tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hiện các đột phá.

Huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; phát huy lợi thế liên kết vùng, cửa ngõ thủ đô Hà Nội, nâng cao năng lực cạnh tranh, năng lực lãnh đạo, quản lý. Hà Nam cần quan tâm chuyển dịch cơ cấu kinh tế hướng vào những ngành có giá trị gia tăng cao, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, lao động trong nông nghiệp làm cơ sở để nâng cao năng suất lao động, nâng cao chất lượng tăng trưởng.

Trưởng ban Dân vận Trung ương đề nghị Đại hội phát huy dân chủ, nêu cao tinh thần trách nhiệm để lựa chọn những cán bộ đảm bảo tiêu chuẩn, tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, được cán bộ, đảng viên và nhân dân tín nhiệm để bầu vào BCH với cơ cấu hợp lý

Tại phiên khai mạc, Đại hội báo cáo đề án, danh sách nhân sự và bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ tỉnh.

Thành Nam (Theo TTX, Cổng TTĐT tỉnh Hà Nam)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Xây dựng lực lượng công an trong sạch, gương mẫu, liêm chính

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Xây dựng lực lượng công an trong sạch, gương mẫu, liêm chính

Lực lượng Công an nhân dân phải xây dựng tổ chức, xây dựng con người trong sạch, gương mẫu, liêm chính; đừng vì chức, vì quyền, vì tiền mà làm việc xấu. Nội bộ phải đoàn kết, không được để mất uy tín, danh dự.