- Thủ tướng vừa có công điện số 1995/CĐ-TTg ngày 7/11 về việc tăng cường công tác quản lý, cai nghiện trong các cơ sở cai nghiện ma túy.
HỌC VIÊN CAI NGHIỆN, TRỐN TRẠI, ĐỒNG NAI, TRẠI CAI NGHIỆN

Học viên tại Trung tâm cai nghiện (Ảnh minh họa)

Công điện nêu rõ:

Thực hiện nghị quyết số 77/2014/QH13, trong đó có nội dung về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc đưa người nghiện ma túy không có nơi cư trú ổn định vào cơ sở cai nghiện bắt buộc. Chính phủ đã ban hành các nghị quyết: số 98/NQ-CP ngày 26/12/2014 về tăng cường, đẩy mạnh công tác kiểm soát và cai nghiện trong tình hình mới; nghị quyết số 86/NQ-CP, số 97/NQ-CP, nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 và tháng 10 năm 2016 về tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ sở cai nghiện. Thủ tướng ban hành quyết định số 2596/QĐ-TTg ngày 28/12/2013 về đổi mới công tác cai nghiện ở Việt Nam đến năm 2020; quyết định số 1640/QĐ-TTg ngày 14/7/2016 phê duyệt quy hoạch mạng lưới cơ sở cai nghiện ma túy ở Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

Để công tác quản lý người nghiện và cai nghiện ma túy trên cả nước đạt hiệu quả, Thủ tướng yêu cầu:

Bộ LĐ TB & XH phối hợp với UBND tỉnh Đồng Nai và các cơ quan liên quan thực hiện quản lý chặt chẽ học viên tại các cơ sở cai nghiện ma túy trên địa bàn.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng tại các văn bản: nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 10/10/2016, nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 10/10/2016 về việc rà soát, phân loại người nghiện ma túy khi tiếp nhận vào cơ sở cai nghiện; tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở cai nghiện; hoàn thành việc chuyển đổi các cơ sở cai nghiện ma túy trên toàn quốc theo nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 26/12/2014 của Chính phủ trước ngày 31/12/2016, báo cáo Thủ tướng kết quả thực hiện.

Bộ Công an, chỉ đạo Công an các địa phương thực hiện tốt việc xác định nơi cư trú của người nghiện ma túy, nhất là người không có nơi cư trú ổn định; phối hợp chặt chẽ với ngành LĐ TB & XH tăng cường, bảo đảm an ninh trật tự tại các khu vực có cơ sở cai nghiện ma túy; xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật.

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ LĐ TB & XH tiếp tục rà soát những quy định của pháp luật trong việc đưa người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc để có kiến nghị sửa đổi, bổ sung; báo cáo Thủ tướng xem xét quyết định.

Bộ TT & TT, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân và các cơ quan thông tấn báo chí phối hợp chặt chẽ với Bộ LĐ TB & XH, Bộ Công an tuyên truyền, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời về chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác cai nghiện ma túy.

PV