Nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thụy Điển, Công chúa Victoria Ingrid Alice Desiree và phu quân thăm chính thức Việt Nam từ hôm nay đến ngày 8/5 theo lời mời của Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Công chúa Thụy Điển cho cá ăn tại khu nhà sàn Bác Hồ
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chủ trì lễ đón Công chúa Victoria Ingrid Alice Desiree
Công chúa Thụy Điển cho cá ăn tại khu nhà sàn Bác Hồ
Công chúa Thụy Điển cho cá ăn tại khu nhà sàn Bác Hồ
Sau lễ đón, hai bên tiến hành hội đàm
Công chúa Thụy Điển cho cá ăn tại khu nhà sàn Bác Hồ
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và Công chúa Thụy Điển cùng tản bộ trong khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh
Công chúa Thụy Điển cho cá ăn tại khu nhà sàn Bác Hồ
Công chúa Thụy Điển cho cá ăn tại khu nhà sàn Bác Hồ
Công chúa Thụy Điển tham quan nhà sàn Bác Hồ
Công chúa Thụy Điển cho cá ăn tại khu nhà sàn Bác Hồ
Công chúa Thụy Điển cho cá ăn tại ao cá Bác Hồ
Công chúa kế vị Thụy Điển thăm Việt Nam

Công chúa kế vị Thụy Điển thăm Việt Nam

Nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thụy Điển, Công chúa Victoria Ingrid Alice Desiree và phu quân thăm chính thức Việt Nam từ hôm nay đến ngày 8/5.

Thái An