Bộ Nội vụ: Ngày 12/8, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân đã trao quyết định điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Đoàn Cường, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Tiền lương.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân trao quyết định điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Cấn Quang Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Công chức - Viên chức giữ chức vụ Phó Vụ trưởng - Phó Chánh Văn phòng Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ.

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân trao quyết định và chúc mừng các ông Đoàn Cường, Cấn Quang Tuấn

Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân nhấn mạnh, việc điều động, bổ nhiệm là công tác thường xuyên, liên tục theo chủ trương của Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Nội vụ nhằm phù hợp với tình hình hiện nay của các đơn vị. 

Bộ trưởng đề nghị các cán bộ mới được bổ nhiệm luôn giữ vững phẩm chất chính trị, bản lĩnh vững vàng, không ngừng nỗ lực phấn đấu, rèn luyện, trau dồi kiến thức nghiệp vụ và kỹ năng quản lý, đoàn kết nhất trí trong tập thể để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao...

Thứ trưởng Lê Minh Ngân trao quyết định và chúc mừng ông Trương Đức Trí

Bộ TN&MT: Chiều 12/8, Thứ trưởng Lê Minh Ngân đã trao quyết định của Bộ trưởng TN&MT điều động và bổ nhiệm ông Trương Đức Trí, Phó Cục trưởng Cục Biến đổi khí hậu giữ chức Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Thứ trưởng Lê Minh Ngân bày tỏ tin tưởng trên cương vị mới mới, tân Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo sẽ đảm nhận tốt vai trò, trọng trách quan trọng mà Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đang phụ trách như xây dựng các quy hoạch biển, triển khai các chiến lược biển, bảo vệ môi trường biển… 

Thứ trưởng Trần Quý Kiên trao quyết định và chúc mừng bà Trịnh Thị Hương Thảo

Cùng ngày, Thứ trưởng Trần Quý Kiên đã trao quyết định của Bộ trưởng TN&MT bổ nhiệm bà Trịnh Thị Hương Thảo, Giám đốc Trung tâm Quản lý Trụ sở Bộ, Văn phòng Bộ TN&MT giữ chức Phó Chánh Văn phòng Bộ TN&MT, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Thứ trưởng Lê Công Thành trao quyết định và chúc mừng ông Châu Trần Vĩnh

Trước đó, Thứ trưởng Lê Công Thành đã trao quyết định của Bộ trưởng TN&MT bổ nhiệm ông Châu Trần Vĩnh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước giữ chức Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Lãnh đạo Bộ LĐTB&XH cùng các đại biểu chúc mừng ông Nguyễn Minh Phúc

Bộ LĐTB&XH: Ngày 12/8, Thứ trưởng Lê Tấn Dũng đã trao quyết định của Bộ trưởng LĐTB&XH bổ nhiệm ông Nguyễn Minh Phúc, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn Khu vực I giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn Khu vực I, kể từ ngày 15/8. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.

Thứ trưởng Lê Tấn Dũng đánh giá cao năng lực, kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực kiểm định và giám định kỹ thuật của ông Nguyễn Minh Phúc. Thứ trưởng tin tưởng, là một cán bộ có năng lực, giàu nhiệt huyết, trưởng thành từ cơ sở, trên cương vị mới, ông Nguyễn Minh Phúc sẽ phát huy năng lực, kinh nghiệm, gương mẫu đi đầu trong mọi công việc, đương đầu với mọi khó khăn, thử thách, đoàn kết cùng tập thể hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Theo VGP

Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định nhân sự mới

Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định nhân sự mới

Sáng nay (13/8), hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An đã công bố quyết định của Ban Bí thư chỉ định Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020.