Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ Tài chính đã công bố quyết định của Thủ tướng về việc bổ nhiệm ông Đào Quang Trường, Thành viên HĐQT, quyền Tổng giám đốc ngân hàng Phát triển Việt Nam giữ chức vụ Tổng giám đốc của ngân hàng này.

nhân sự,bổ nhiệm

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Tài chính Huỳnh Quang Hải chúc mừng ông Đào Quang Trường đã được Thủ tướng tin tưởng bổ nhiệm.

Thứ trưởng đề nghị tân Tổng giám đốc Đào Quang Trường tiếp tục nỗ lực, phát huy tinh thần sáng tạo, vượt mọi thử thách, củng cố hệ thống, đoàn kết cùng tập thể cán bộ, người lao động thực hiện tốt chiến lược phát triển ngân hàng Phát triển Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Đồng thời triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ khi đề án tái cơ cấu ngân hàng được phê duyệt và khẳng định vai trò là công cụ của Chính phủ góp phần hỗ trợ đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Kỷ luật Thứ trưởng Tài chính Huỳnh Quang Hải vì vi phạm đạo đức lối sống

Kỷ luật Thứ trưởng Tài chính Huỳnh Quang Hải vì vi phạm đạo đức lối sống

 Ông Huỳnh Quang Hải đã vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống và các quy định của Đảng về những điều đảng viên không được làm...

Theo VGP