Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, hôm nay (5/10), Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng trao quyết định bổ nhiệm ông Trần Duy Đông, Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ KH&ĐT. 

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng chúc mừng tân Thứ trưởng và đánh giá ông Trần Duy Đông là cán bộ trẻ, được đào tạo bài bản, kinh qua nhiều đơn vị, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chứng tỏ được năng lực, phẩm chất...

Công bố quyết định của Thủ tướng bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ KH&ĐT
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng trao quyết định cho ông Trần Duy Đông.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh ông Trần Duy Đông phải cố gắng phấn đấu nhiều hơn nữa, tiếp tục phát huy được năng lực, đóng góp nhiều hơn nữa cùng tập thể Ban cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.

Ông Trần Duy Đông, sinh ngày 12/4/1979, quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Ông có bằng Thạc sĩ Chính sách công tại Nhật Bản, cử nhân kinh tế đầu tư và cử nhân tiếng Anh.

Ông từng là Hàm Phó trưởng phòng rồi Hàm Trưởng phòng - Phòng Thư ký tổng hợp, Văn phòng Bộ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Năm 2009, ông được bổ nhiệm làm Phó Vụ trưởng, Vụ quản lý các Khu kinh tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Năm 2014 ông là Vụ trưởng, Bí thư Chi Bộ, Vụ quản lý các Khu kinh tế, Bộ KH&ĐT. 

Tháng 11/2018 ông làm Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và Lãnh thổ, Bộ Kh&ĐT.

Tháng 9/2020, ông là Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Bộ KH&ĐT.

Bộ KH&ĐT có 4 Thứ trưởng là các ông: Nguyễn Văn Trung, Võ Thành Thống, Trần Quốc Phương và Trần Duy Đông.

Thành Nam - Ảnh: Bộ KH&ĐT

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Nhân sự Trung ương phải đảm bảo lãnh đạo toàn diện

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Nhân sự Trung ương phải đảm bảo lãnh đạo toàn diện

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII phải bám sát phương hướng công tác nhân sự Đại hội XIII, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện...